چهار شهروند ترکیه‌ای مبتلا به کرونا برای درمان به کشور منتقل شدند

چهار شهروند ترکیه‌ای مبتلا به کرونا برای درمان به کشور منتقل شدند

چهار شهروند ترکیه مبتلا به ویروس کرونا برای درمان با آمبولانس هوایی از جمهوری ترک قبرس شمالی به کشور منتقل شدند. ( Mustafa Murat Kaynak - خبرگزاری آناتولی )

چهار شهروند ترکیه‌ای مبتلا به کرونا برای درمان به کشور منتقل شدند
Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak

چهار شهروند ترکیه مبتلا به ویروس کرونا برای درمان با آمبولانس هوایی از جمهوری ترک قبرس شمالی به کشور منتقل شدند. ( Mustafa Murat Kaynak - خبرگزاری آناتولی )

چهار شهروند ترکیه‌ای مبتلا به کرونا برای درمان به کشور منتقل شدند
Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak

چهار شهروند ترکیه مبتلا به ویروس کرونا برای درمان با آمبولانس هوایی از جمهوری ترک قبرس شمالی به کشور منتقل شدند. ( Mustafa Murat Kaynak - خبرگزاری آناتولی )

چهار شهروند ترکیه‌ای مبتلا به کرونا برای درمان به کشور منتقل شدند
Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak

چهار شهروند ترکیه مبتلا به ویروس کرونا برای درمان با آمبولانس هوایی از جمهوری ترک قبرس شمالی به کشور منتقل شدند. ( Mustafa Murat Kaynak - خبرگزاری آناتولی )

چهار شهروند ترکیه‌ای مبتلا به کرونا برای درمان به کشور منتقل شدند
Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak

چهار شهروند ترکیه مبتلا به ویروس کرونا برای درمان با آمبولانس هوایی از جمهوری ترک قبرس شمالی به کشور منتقل شدند. ( Mustafa Murat Kaynak - خبرگزاری آناتولی )

چهار شهروند ترکیه‌ای مبتلا به کرونا برای درمان به کشور منتقل شدند
Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak

چهار شهروند ترکیه مبتلا به ویروس کرونا برای درمان با آمبولانس هوایی از جمهوری ترک قبرس شمالی به کشور منتقل شدند. ( Mustafa Murat Kaynak - خبرگزاری آناتولی )

چهار شهروند ترکیه‌ای مبتلا به کرونا برای درمان به کشور منتقل شدند
Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak

چهار شهروند ترکیه مبتلا به ویروس کرونا برای درمان با آمبولانس هوایی از جمهوری ترک قبرس شمالی به کشور منتقل شدند. ( Mustafa Murat Kaynak - خبرگزاری آناتولی )

چهار شهروند ترکیه‌ای مبتلا به کرونا برای درمان به کشور منتقل شدند
Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak

چهار شهروند ترکیه مبتلا به ویروس کرونا برای درمان با آمبولانس هوایی از جمهوری ترک قبرس شمالی به کشور منتقل شدند. ( Mustafa Murat Kaynak - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها