چهارمین مرحله پنجاه ششمین دوره تور دوچرخه‌سواری ترکیه

چهارمین مرحله پنجاه ششمین دوره تور دوچرخه‌سواری ترکیه

چهارمین مرحله پنجاه و ششمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2021» یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان است، با حضور ده‌ها ورزشکار در آنتالیا آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

چهارمین مرحله پنجاه ششمین دوره تور دوچرخه‌سواری ترکیه Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

چهارمین مرحله پنجاه و ششمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2021» یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان است، با حضور ده‌ها ورزشکار در آنتالیا آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

چهارمین مرحله پنجاه ششمین دوره تور دوچرخه‌سواری ترکیه Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

چهارمین مرحله پنجاه و ششمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2021» یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان است، با حضور ده‌ها ورزشکار در آنتالیا آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

چهارمین مرحله پنجاه ششمین دوره تور دوچرخه‌سواری ترکیه Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

چهارمین مرحله پنجاه و ششمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2021» یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان است، با حضور ده‌ها ورزشکار در آنتالیا آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

چهارمین مرحله پنجاه ششمین دوره تور دوچرخه‌سواری ترکیه Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

چهارمین مرحله پنجاه و ششمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2021» یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان است، با حضور ده‌ها ورزشکار در آنتالیا آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

چهارمین مرحله پنجاه ششمین دوره تور دوچرخه‌سواری ترکیه Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

چهارمین مرحله پنجاه و ششمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2021» یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان است، با حضور ده‌ها ورزشکار در آنتالیا آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

چهارمین مرحله پنجاه ششمین دوره تور دوچرخه‌سواری ترکیه Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

چهارمین مرحله پنجاه و ششمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2021» یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان است، با حضور ده‌ها ورزشکار در آنتالیا آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

چهارمین مرحله پنجاه ششمین دوره تور دوچرخه‌سواری ترکیه Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

چهارمین مرحله پنجاه و ششمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2021» یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان است، با حضور ده‌ها ورزشکار در آنتالیا آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

چهارمین مرحله پنجاه ششمین دوره تور دوچرخه‌سواری ترکیه Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

چهارمین مرحله پنجاه و ششمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2021» یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان است، با حضور ده‌ها ورزشکار در آنتالیا آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

چهارمین مرحله پنجاه ششمین دوره تور دوچرخه‌سواری ترکیه Fotoğraf: Mustafa Çiftçi

چهارمین مرحله پنجاه و ششمین دوره تور بین‌المللی دوچرخه سواری جام ریاست جمهوری ترکیه «تور 2021» یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان است، با حضور ده‌ها ورزشکار در آنتالیا آغاز شد. ( Mustafa Çiftçi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها