چلیک: حملات ارمنستان به مناطق مسکونی آذربایجان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است

چلیک: حملات ارمنستان به مناطق مسکونی آذربایجان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست خبری پس از جلسه کمیته مرکزی این حزب در آنکارا، تاکید کرد: برادران آذربایجانی ما به هر شکلی و نحوی که بخواهند ترکیه همیشه در کنار آنها خواهد بود. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

چلیک: حملات ارمنستان به مناطق مسکونی آذربایجان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست خبری پس از جلسه کمیته مرکزی این حزب در آنکارا، تاکید کرد: برادران آذربایجانی ما به هر شکلی و نحوی که بخواهند ترکیه همیشه در کنار آنها خواهد بود. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

چلیک: حملات ارمنستان به مناطق مسکونی آذربایجان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست خبری پس از جلسه کمیته مرکزی این حزب در آنکارا، تاکید کرد: برادران آذربایجانی ما به هر شکلی و نحوی که بخواهند ترکیه همیشه در کنار آنها خواهد بود. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

چلیک: حملات ارمنستان به مناطق مسکونی آذربایجان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست خبری پس از جلسه کمیته مرکزی این حزب در آنکارا، تاکید کرد: برادران آذربایجانی ما به هر شکلی و نحوی که بخواهند ترکیه همیشه در کنار آنها خواهد بود. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

چلیک: حملات ارمنستان به مناطق مسکونی آذربایجان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست خبری پس از جلسه کمیته مرکزی این حزب در آنکارا، تاکید کرد: برادران آذربایجانی ما به هر شکلی و نحوی که بخواهند ترکیه همیشه در کنار آنها خواهد بود. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

چلیک: حملات ارمنستان به مناطق مسکونی آذربایجان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست خبری پس از جلسه کمیته مرکزی این حزب در آنکارا، تاکید کرد: برادران آذربایجانی ما به هر شکلی و نحوی که بخواهند ترکیه همیشه در کنار آنها خواهد بود. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

چلیک: حملات ارمنستان به مناطق مسکونی آذربایجان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست خبری پس از جلسه کمیته مرکزی این حزب در آنکارا، تاکید کرد: برادران آذربایجانی ما به هر شکلی و نحوی که بخواهند ترکیه همیشه در کنار آنها خواهد بود. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

چلیک: حملات ارمنستان به مناطق مسکونی آذربایجان نقض آشکار قوانین بین‌المللی است Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه ترکیه در نشست خبری پس از جلسه کمیته مرکزی این حزب در آنکارا، تاکید کرد: برادران آذربایجانی ما به هر شکلی و نحوی که بخواهند ترکیه همیشه در کنار آنها خواهد بود. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها