چشم انداز زیبای مسجد سلیمیه در ترکیه

چشم انداز زیبای مسجد سلیمیه در ترکیه

مه غلیظی در ساعات اولیه صبح امروز مسجد سلیمیه در استان ادیرنه ترکیه را فرا گرفته و جلوه زیبایی ایجاد کرد. ( Salih Baran - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای مسجد سلیمیه در ترکیه
Fotoğraf: Salih Baran

مه غلیظی در ساعات اولیه صبح امروز مسجد سلیمیه در استان ادیرنه ترکیه را فرا گرفته و جلوه زیبایی ایجاد کرد. ( Salih Baran - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای مسجد سلیمیه در ترکیه
Fotoğraf: Salih Baran

مه غلیظی در ساعات اولیه صبح امروز مسجد سلیمیه در استان ادیرنه ترکیه را فرا گرفته و جلوه زیبایی ایجاد کرد. ( Salih Baran - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای مسجد سلیمیه در ترکیه
Fotoğraf: Salih Baran

مه غلیظی در ساعات اولیه صبح امروز مسجد سلیمیه در استان ادیرنه ترکیه را فرا گرفته و جلوه زیبایی ایجاد کرد. ( Salih Baran - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای مسجد سلیمیه در ترکیه
Fotoğraf: Salih Baran

مه غلیظی در ساعات اولیه صبح امروز مسجد سلیمیه در استان ادیرنه ترکیه را فرا گرفته و جلوه زیبایی ایجاد کرد. ( Salih Baran - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای مسجد سلیمیه در ترکیه
Fotoğraf: Salih Baran

مه غلیظی در ساعات اولیه صبح امروز مسجد سلیمیه در استان ادیرنه ترکیه را فرا گرفته و جلوه زیبایی ایجاد کرد. ( Salih Baran - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها