چشم انداز زیبای زمستانی برف در مکان های تارخی استان وان

چشم انداز زیبای زمستانی برف در مکان های تارخی استان وان

جزیره و کلیسای آکتامار در استان وان با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در مکان های تارخی استان وان Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

جزیره و کلیسای آکتامار در استان وان با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در مکان های تارخی استان وان Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

جزیره و کلیسای آکتامار در استان وان با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در مکان های تارخی استان وان Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

جزیره و کلیسای آکتامار در استان وان با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در مکان های تارخی استان وان Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

مساجد خسرو پاشا و کایاچلبی در استان وان با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در مکان های تارخی استان وان Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

مساجد خسرو پاشا و کایاچلبی در استان وان با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در مکان های تارخی استان وان Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

مساجد خسرو پاشا و کایاچلبی در استان وان با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در مکان های تارخی استان وان Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

مساجد خسرو پاشا و کایاچلبی در استان وان با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در مکان های تارخی استان وان Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

مساجد خسرو پاشا و کایاچلبی در استان وان با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در مکان های تارخی استان وان Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

مساجد خسرو پاشا و کایاچلبی در استان وان با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

چشم انداز زیبای زمستانی برف در مکان های تارخی استان وان Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

مساجد خسرو پاشا و کایاچلبی در استان وان با بارش برف سفیدپوش شده و چهره زیبای زمستانی به خود گرفته است. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها