چراغ سبز یونان برای انجام مذاکره با ترکیه

چراغ سبز یونان برای انجام مذاکره با ترکیه

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان در نشست مشترک رسانه‌ای با شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در آتن گفت: در صورت انجام اقدام ملمومسی از سوی ترکیه، آماده‌ایم مذاکرات مقدماتی بر سر تنها موضوع مورد مناقشه بین دو کشور (تعیین حریم اختیارات دریایی) را آغاز کنیم. ( AB Konseyi - خبرگزاری آناتولی )

چراغ سبز یونان برای انجام مذاکره با ترکیه Fotoğraf: AB Konseyi

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان در نشست مشترک رسانه‌ای با شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در آتن گفت: در صورت انجام اقدام ملمومسی از سوی ترکیه، آماده‌ایم مذاکرات مقدماتی بر سر تنها موضوع مورد مناقشه بین دو کشور (تعیین حریم اختیارات دریایی) را آغاز کنیم. ( AB Konseyi - خبرگزاری آناتولی )

چراغ سبز یونان برای انجام مذاکره با ترکیه Fotoğraf: AB Konseyi

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان در نشست مشترک رسانه‌ای با شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در آتن گفت: در صورت انجام اقدام ملمومسی از سوی ترکیه، آماده‌ایم مذاکرات مقدماتی بر سر تنها موضوع مورد مناقشه بین دو کشور (تعیین حریم اختیارات دریایی) را آغاز کنیم. ( AB Konseyi - خبرگزاری آناتولی )

چراغ سبز یونان برای انجام مذاکره با ترکیه Fotoğraf: AB Konseyi

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان در نشست مشترک رسانه‌ای با شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در آتن گفت: در صورت انجام اقدام ملمومسی از سوی ترکیه، آماده‌ایم مذاکرات مقدماتی بر سر تنها موضوع مورد مناقشه بین دو کشور (تعیین حریم اختیارات دریایی) را آغاز کنیم. ( AB Konseyi - خبرگزاری آناتولی )

چراغ سبز یونان برای انجام مذاکره با ترکیه Fotoğraf: AB Konseyi

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان در نشست مشترک رسانه‌ای با شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در آتن گفت: در صورت انجام اقدام ملمومسی از سوی ترکیه، آماده‌ایم مذاکرات مقدماتی بر سر تنها موضوع مورد مناقشه بین دو کشور (تعیین حریم اختیارات دریایی) را آغاز کنیم. ( AB Konseyi - خبرگزاری آناتولی )

چراغ سبز یونان برای انجام مذاکره با ترکیه Fotoğraf: AB Konseyi

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان در نشست مشترک رسانه‌ای با شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در آتن گفت: در صورت انجام اقدام ملمومسی از سوی ترکیه، آماده‌ایم مذاکرات مقدماتی بر سر تنها موضوع مورد مناقشه بین دو کشور (تعیین حریم اختیارات دریایی) را آغاز کنیم. ( AB Konseyi - خبرگزاری آناتولی )

چراغ سبز یونان برای انجام مذاکره با ترکیه Fotoğraf: AB Konseyi

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان و شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در آتن دیدار و گفتگو کردند. ( AB Konseyi - خبرگزاری آناتولی )

چراغ سبز یونان برای انجام مذاکره با ترکیه Fotoğraf: AB Konseyi

کیریاکوس میتسوتاکیس، نخست‌وزیر یونان و شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپا در آتن دیدار و گفتگو کردند. ( AB Konseyi - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها