پلیس ترکیه در خط مقدم مبارزه با کرونا

پلیس ترکیه در خط مقدم مبارزه با کرونا

نیروهای پلیس ترکیه به همراه «گروه پشتیبانی اجتماعی وفا» که پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) و اعمال محدودیت‌های تردد برای گروه‌های خاص آغاز به فعالیت کرده٬ در حال مبارزه با این ویروس، رسیدگی به خواست‌های مردم و تامین مایحتاج آنها هستند. آنها شبانه روز در شهرهای مختلف از جمله آنتالیا برای رفع نیازهای مردم در آماده باش هستند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پلیس ترکیه در خط مقدم مبارزه با کرونا Fotoğraf: Orhan Çiçek

نیروهای پلیس ترکیه به همراه «گروه پشتیبانی اجتماعی وفا» که پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) و اعمال محدودیت‌های تردد برای گروه‌های خاص آغاز به فعالیت کرده٬ در حال مبارزه با این ویروس، رسیدگی به خواست‌های مردم و تامین مایحتاج آنها هستند. آنها شبانه روز در شهرهای مختلف از جمله آنتالیا برای رفع نیازهای مردم در آماده باش هستند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پلیس ترکیه در خط مقدم مبارزه با کرونا Fotoğraf: Orhan Çiçek

نیروهای پلیس ترکیه به همراه «گروه پشتیبانی اجتماعی وفا» که پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) و اعمال محدودیت‌های تردد برای گروه‌های خاص آغاز به فعالیت کرده٬ در حال مبارزه با این ویروس، رسیدگی به خواست‌های مردم و تامین مایحتاج آنها هستند. آنها شبانه روز در شهرهای مختلف از جمله آنتالیا برای رفع نیازهای مردم در آماده باش هستند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پلیس ترکیه در خط مقدم مبارزه با کرونا Fotoğraf: Orhan Çiçek

نیروهای پلیس ترکیه به همراه «گروه پشتیبانی اجتماعی وفا» که پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) و اعمال محدودیت‌های تردد برای گروه‌های خاص آغاز به فعالیت کرده٬ در حال مبارزه با این ویروس، رسیدگی به خواست‌های مردم و تامین مایحتاج آنها هستند. آنها شبانه روز در شهرهای مختلف از جمله آنتالیا برای رفع نیازهای مردم در آماده باش هستند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پلیس ترکیه در خط مقدم مبارزه با کرونا Fotoğraf: Orhan Çiçek

نیروهای پلیس ترکیه به همراه «گروه پشتیبانی اجتماعی وفا» که پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) و اعمال محدودیت‌های تردد برای گروه‌های خاص آغاز به فعالیت کرده٬ در حال مبارزه با این ویروس، رسیدگی به خواست‌های مردم و تامین مایحتاج آنها هستند. آنها شبانه روز در شهرهای مختلف از جمله آنتالیا برای رفع نیازهای مردم در آماده باش هستند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پلیس ترکیه در خط مقدم مبارزه با کرونا Fotoğraf: Orhan Çiçek

نیروهای پلیس ترکیه به همراه «گروه پشتیبانی اجتماعی وفا» که پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) و اعمال محدودیت‌های تردد برای گروه‌های خاص آغاز به فعالیت کرده٬ در حال مبارزه با این ویروس، رسیدگی به خواست‌های مردم و تامین مایحتاج آنها هستند. آنها شبانه روز در شهرهای مختلف از جمله آنتالیا برای رفع نیازهای مردم در آماده باش هستند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پلیس ترکیه در خط مقدم مبارزه با کرونا Fotoğraf: Orhan Çiçek

نیروهای پلیس ترکیه به همراه «گروه پشتیبانی اجتماعی وفا» که پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) و اعمال محدودیت‌های تردد برای گروه‌های خاص آغاز به فعالیت کرده٬ در حال مبارزه با این ویروس، رسیدگی به خواست‌های مردم و تامین مایحتاج آنها هستند. آنها شبانه روز در شهرهای مختلف از جمله آنتالیا برای رفع نیازهای مردم در آماده باش هستند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

پلیس ترکیه در خط مقدم مبارزه با کرونا Fotoğraf: Orhan Çiçek

نیروهای پلیس ترکیه به همراه «گروه پشتیبانی اجتماعی وفا» که پس از شیوع ویروس کرونا (کووید-19) و اعمال محدودیت‌های تردد برای گروه‌های خاص آغاز به فعالیت کرده٬ در حال مبارزه با این ویروس، رسیدگی به خواست‌های مردم و تامین مایحتاج آنها هستند. آنها شبانه روز در شهرهای مختلف از جمله آنتالیا برای رفع نیازهای مردم در آماده باش هستند. ( Orhan Çiçek - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها