پزشکان ترکیه 100 بیمار نیازمند افغان را درمان کردند

پزشکان ترکیه 100 بیمار نیازمند افغان را درمان کردند

کادر پزشکی انجمن «پزشکان روی زمین» به مرکزیت ترکیه بر روی 100 بیمار نیازمند افغانستانی در کابل، پایتخت این کشور عمل جراحی گوش و حلق و بینی انجام داده و درمان کردند. ( Engin Özekinci - خبرگزاری آناتولی )

پزشکان ترکیه 100 بیمار نیازمند افغان را درمان کردند
Fotoğraf: Engin Özekinci

کادر پزشکی انجمن «پزشکان روی زمین» به مرکزیت ترکیه بر روی 100 بیمار نیازمند افغانستانی در کابل، پایتخت این کشور عمل جراحی گوش و حلق و بینی انجام داده و درمان کردند. ( Engin Özekinci - خبرگزاری آناتولی )

پزشکان ترکیه 100 بیمار نیازمند افغان را درمان کردند
Fotoğraf: Engin Özekinci

کادر پزشکی انجمن «پزشکان روی زمین» به مرکزیت ترکیه بر روی 100 بیمار نیازمند افغانستانی در کابل، پایتخت این کشور عمل جراحی گوش و حلق و بینی انجام داده و درمان کردند. ( Engin Özekinci - خبرگزاری آناتولی )

پزشکان ترکیه 100 بیمار نیازمند افغان را درمان کردند
Fotoğraf: Engin Özekinci

کادر پزشکی انجمن «پزشکان روی زمین» به مرکزیت ترکیه بر روی 100 بیمار نیازمند افغانستانی در کابل، پایتخت این کشور عمل جراحی گوش و حلق و بینی انجام داده و درمان کردند. ( Engin Özekinci - خبرگزاری آناتولی )

پزشکان ترکیه 100 بیمار نیازمند افغان را درمان کردند
Fotoğraf: Engin Özekinci

کادر پزشکی انجمن «پزشکان روی زمین» به مرکزیت ترکیه بر روی 100 بیمار نیازمند افغانستانی در کابل، پایتخت این کشور عمل جراحی گوش و حلق و بینی انجام داده و درمان کردند. ( Engin Özekinci - خبرگزاری آناتولی )

پزشکان ترکیه 100 بیمار نیازمند افغان را درمان کردند
Fotoğraf: Engin Özekinci

کادر پزشکی انجمن «پزشکان روی زمین» به مرکزیت ترکیه بر روی 100 بیمار نیازمند افغانستانی در کابل، پایتخت این کشور عمل جراحی گوش و حلق و بینی انجام داده و درمان کردند. ( Engin Özekinci - خبرگزاری آناتولی )

پزشکان ترکیه 100 بیمار نیازمند افغان را درمان کردند
Fotoğraf: Engin Özekinci

کادر پزشکی انجمن «پزشکان روی زمین» به مرکزیت ترکیه بر روی 100 بیمار نیازمند افغانستانی در کابل، پایتخت این کشور عمل جراحی گوش و حلق و بینی انجام داده و درمان کردند. ( Engin Özekinci - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها