پرواز نمایشی ستارگان ترک در جشنواره تکنوفست-2020 در غازی‌عنتپ

پرواز نمایشی ستارگان ترک در جشنواره تکنوفست-2020 در غازی‌عنتپ

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در شهر غازی‌عنتپ امروز آغاز به کار کرد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «ستارگان ترک» در چارچوب این جشنواره بر فراز غاز‌ی‌عنتپ نمایش هوایی اجرا کرد. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

پرواز نمایشی ستارگان ترک در جشنواره تکنوفست-2020 در غازی‌عنتپ Fotoğraf: Kerem Kocalar

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در شهر غازی‌عنتپ امروز آغاز به کار کرد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «ستارگان ترک» در چارچوب این جشنواره بر فراز غاز‌ی‌عنتپ نمایش هوایی اجرا کرد. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

پرواز نمایشی ستارگان ترک در جشنواره تکنوفست-2020 در غازی‌عنتپ Fotoğraf: Kerem Kocalar

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در شهر غازی‌عنتپ امروز آغاز به کار کرد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «ستارگان ترک» در چارچوب این جشنواره بر فراز غاز‌ی‌عنتپ نمایش هوایی اجرا کرد. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

پرواز نمایشی ستارگان ترک در جشنواره تکنوفست-2020 در غازی‌عنتپ Fotoğraf: Kerem Kocalar

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در شهر غازی‌عنتپ امروز آغاز به کار کرد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «ستارگان ترک» در چارچوب این جشنواره بر فراز غاز‌ی‌عنتپ نمایش هوایی اجرا کرد. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

پرواز نمایشی ستارگان ترک در جشنواره تکنوفست-2020 در غازی‌عنتپ Fotoğraf: Kerem Kocalar

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در شهر غازی‌عنتپ امروز آغاز به کار کرد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «ستارگان ترک» در چارچوب این جشنواره بر فراز غاز‌ی‌عنتپ نمایش هوایی اجرا کرد. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

پرواز نمایشی ستارگان ترک در جشنواره تکنوفست-2020 در غازی‌عنتپ Fotoğraf: Kerem Kocalar

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در شهر غازی‌عنتپ امروز آغاز به کار کرد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «ستارگان ترک» در چارچوب این جشنواره بر فراز غاز‌ی‌عنتپ نمایش هوایی اجرا کرد. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

پرواز نمایشی ستارگان ترک در جشنواره تکنوفست-2020 در غازی‌عنتپ Fotoğraf: Kerem Kocalar

جشنواره هوا و فضانوردی و فناوردی «تکنوفست» که خبرگزاری آناتولی شریک ارتباطات جهانی آن است، در شهر غازی‌عنتپ امروز آغاز به کار کرد. تیم آکروباتیک نیروی هوایی ارتش ترکیه موسوم به «ستارگان ترک» در چارچوب این جشنواره بر فراز غاز‌ی‌عنتپ نمایش هوایی اجرا کرد. ( Kerem Kocalar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها