پرواز لذت بخش با بالن برفراز کاپادوکیا

پرواز لذت بخش با بالن برفراز کاپادوکیا

منطقه باستانی کاپادوکیا در آناتولی مرکزی ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، در تمامی فصول سال گردشگران را برای تماشای منظره شگفت انگیزش به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

پرواز لذت بخش با بالن برفراز کاپادوکیا Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه باستانی کاپادوکیا در آناتولی مرکزی ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، در تمامی فصول سال گردشگران را برای تماشای منظره شگفت انگیزش به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

پرواز لذت بخش با بالن برفراز کاپادوکیا Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه باستانی کاپادوکیا در آناتولی مرکزی ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، در تمامی فصول سال گردشگران را برای تماشای منظره شگفت انگیزش به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

پرواز لذت بخش با بالن برفراز کاپادوکیا Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه باستانی کاپادوکیا در آناتولی مرکزی ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، در تمامی فصول سال گردشگران را برای تماشای منظره شگفت انگیزش به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

پرواز لذت بخش با بالن برفراز کاپادوکیا Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه باستانی کاپادوکیا در آناتولی مرکزی ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، در تمامی فصول سال گردشگران را برای تماشای منظره شگفت انگیزش به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

پرواز لذت بخش با بالن برفراز کاپادوکیا Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه باستانی کاپادوکیا در آناتولی مرکزی ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، در تمامی فصول سال گردشگران را برای تماشای منظره شگفت انگیزش به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

پرواز لذت بخش با بالن برفراز کاپادوکیا Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه باستانی کاپادوکیا در آناتولی مرکزی ترکیه که در لیست میراث فرهنگی سازمان یونسکو نیز قرار دارد، در تمامی فصول سال گردشگران را برای تماشای منظره شگفت انگیزش به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها