پاییز در سامسون ترکیه

پاییز در سامسون ترکیه

کوه نبییان در استان سامسون ترکیه با فرارسیدن فصل پاییز با رنگ های زرد، سبز و قهوه‌ای جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Mehmet Kumcağız - خبرگزاری آناتولی )

پاییز در سامسون ترکیه Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

کوه نبییان در استان سامسون ترکیه با فرارسیدن فصل پاییز با رنگ های زرد، سبز و قهوه‌ای جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Mehmet Kumcağız - خبرگزاری آناتولی )

پاییز در سامسون ترکیه Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

کوه نبییان در استان سامسون ترکیه با فرارسیدن فصل پاییز با رنگ های زرد، سبز و قهوه‌ای جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Mehmet Kumcağız - خبرگزاری آناتولی )

پاییز در سامسون ترکیه Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

کوه نبییان در استان سامسون ترکیه با فرارسیدن فصل پاییز با رنگ های زرد، سبز و قهوه‌ای جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Mehmet Kumcağız - خبرگزاری آناتولی )

پاییز در سامسون ترکیه Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

کوه نبییان در استان سامسون ترکیه با فرارسیدن فصل پاییز با رنگ های زرد، سبز و قهوه‌ای جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Mehmet Kumcağız - خبرگزاری آناتولی )

پاییز در سامسون ترکیه Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

کوه نبییان در استان سامسون ترکیه با فرارسیدن فصل پاییز با رنگ های زرد، سبز و قهوه‌ای جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Mehmet Kumcağız - خبرگزاری آناتولی )

پاییز در سامسون ترکیه Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

کوه نبییان در استان سامسون ترکیه با فرارسیدن فصل پاییز با رنگ های زرد، سبز و قهوه‌ای جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Mehmet Kumcağız - خبرگزاری آناتولی )

پاییز در سامسون ترکیه Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

کوه نبییان در استان سامسون ترکیه با فرارسیدن فصل پاییز با رنگ های زرد، سبز و قهوه‌ای جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Mehmet Kumcağız - خبرگزاری آناتولی )

پاییز در سامسون ترکیه Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

کوه نبییان در استان سامسون ترکیه با فرارسیدن فصل پاییز با رنگ های زرد، سبز و قهوه‌ای جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Mehmet Kumcağız - خبرگزاری آناتولی )

پاییز در سامسون ترکیه Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

کوه نبییان در استان سامسون ترکیه با فرارسیدن فصل پاییز با رنگ های زرد، سبز و قهوه‌ای جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Mehmet Kumcağız - خبرگزاری آناتولی )

پاییز در سامسون ترکیه Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

کوه نبییان در استان سامسون ترکیه با فرارسیدن فصل پاییز با رنگ های زرد، سبز و قهوه‌ای جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Mehmet Kumcağız - خبرگزاری آناتولی )

پاییز در سامسون ترکیه Fotoğraf: Mehmet Kumcağız

کوه نبییان در استان سامسون ترکیه با فرارسیدن فصل پاییز با رنگ های زرد، سبز و قهوه‌ای جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Mehmet Kumcağız - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها