وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در پاریس فرانسه

وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در پاریس فرانسه

بر اثر انفجاری ناشی از نشت گاز در یک مغازه نانوایی در شهر پاریس پایتخت فرانسه چندین نفر مصدوم شدند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در پاریس فرانسه Fotoğraf: Dursun Aydemir

بر اثر انفجاری ناشی از نشت گاز در یک مغازه نانوایی در شهر پاریس پایتخت فرانسه چندین نفر مصدوم شدند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در پاریس فرانسه Fotoğraf: Dursun Aydemir

بر اثر انفجاری ناشی از نشت گاز در یک مغازه نانوایی در شهر پاریس پایتخت فرانسه چندین نفر مصدوم شدند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در پاریس فرانسه Fotoğraf: Dursun Aydemir

بر اثر انفجاری ناشی از نشت گاز در یک مغازه نانوایی در شهر پاریس پایتخت فرانسه چندین نفر مصدوم شدند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در پاریس فرانسه Fotoğraf: Dursun Aydemir

بر اثر انفجاری ناشی از نشت گاز در یک مغازه نانوایی در شهر پاریس پایتخت فرانسه چندین نفر مصدوم شدند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در پاریس فرانسه Fotoğraf: Dursun Aydemir

بر اثر انفجاری ناشی از نشت گاز در یک مغازه نانوایی در شهر پاریس پایتخت فرانسه چندین نفر مصدوم شدند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در پاریس فرانسه Fotoğraf: Dursun Aydemir

بر اثر انفجاری ناشی از نشت گاز در یک مغازه نانوایی در شهر پاریس پایتخت فرانسه چندین نفر مصدوم شدند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در پاریس فرانسه Fotoğraf: Dursun Aydemir

بر اثر انفجاری ناشی از نشت گاز در یک مغازه نانوایی در شهر پاریس پایتخت فرانسه چندین نفر مصدوم شدند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در پاریس فرانسه Fotoğraf: Dursun Aydemir

بر اثر انفجاری ناشی از نشت گاز در یک مغازه نانوایی در شهر پاریس پایتخت فرانسه چندین نفر مصدوم شدند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار ناشی از نشت گاز در پاریس فرانسه Fotoğraf: Dursun Aydemir

بر اثر انفجاری ناشی از نشت گاز در یک مغازه نانوایی در شهر پاریس پایتخت فرانسه چندین نفر مصدوم شدند. ( Dursun Aydemir - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها