وقوع انفجار مهیب در پایتخت لبنان

وقوع انفجار مهیب در پایتخت لبنان

انفجار مهیبی در مجاورت بندر بیروت در لبنان به وقوع پیوست که در پی آن تعداد زیادی زخمی و به ساختمان‌های اطرف این بندر از جمله خانه سعد الحریری، نخست‌وزیر سابق این کشور آسیب فراوانی وارد شد. ( Yasser Jawhary - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار مهیب در پایتخت لبنان Fotoğraf: Yasser Jawhary

انفجار مهیبی در مجاورت بندر بیروت در لبنان به وقوع پیوست که در پی آن تعداد زیادی زخمی و به ساختمان‌های اطرف این بندر از جمله خانه سعد الحریری، نخست‌وزیر سابق این کشور آسیب فراوانی وارد شد. ( Yasser Jawhary - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار مهیب در پایتخت لبنان Fotoğraf: Yasser Jawhary

انفجار مهیبی در مجاورت بندر بیروت در لبنان به وقوع پیوست که در پی آن تعداد زیادی زخمی و به ساختمان‌های اطرف این بندر از جمله خانه سعد الحریری، نخست‌وزیر سابق این کشور آسیب فراوانی وارد شد. ( Yasser Jawhary - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار مهیب در پایتخت لبنان Fotoğraf: AA

انفجار مهیبی در مجاورت بندر بیروت در لبنان به وقوع پیوست که در پی آن تعداد زیادی زخمی و به ساختمان‌های اطرف این بندر از جمله خانه سعد الحریری، نخست‌وزیر سابق این کشور آسیب فراوانی وارد شد. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار مهیب در پایتخت لبنان Fotoğraf: AA

انفجار مهیبی در مجاورت بندر بیروت در لبنان به وقوع پیوست که در پی آن تعداد زیادی زخمی و به ساختمان‌های اطرف این بندر از جمله خانه سعد الحریری، نخست‌وزیر سابق این کشور آسیب فراوانی وارد شد. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار مهیب در پایتخت لبنان Fotoğraf: AA

انفجار مهیبی در مجاورت بندر بیروت در لبنان به وقوع پیوست که در پی آن تعداد زیادی زخمی و به ساختمان‌های اطرف این بندر از جمله خانه سعد الحریری، نخست‌وزیر سابق این کشور آسیب فراوانی وارد شد. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار مهیب در پایتخت لبنان Fotoğraf: AA

انفجار مهیبی در مجاورت بندر بیروت در لبنان به وقوع پیوست که در پی آن تعداد زیادی زخمی و به ساختمان‌های اطرف این بندر از جمله خانه سعد الحریری، نخست‌وزیر سابق این کشور آسیب فراوانی وارد شد. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

وقوع انفجار مهیب در پایتخت لبنان Fotoğraf: AA

انفجار مهیبی در مجاورت بندر بیروت در لبنان به وقوع پیوست که در پی آن تعداد زیادی زخمی و به ساختمان‌های اطرف این بندر از جمله خانه سعد الحریری، نخست‌وزیر سابق این کشور آسیب فراوانی وارد شد. ( AA - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها