وضعیت اسف‌ناک آوارگان ادلب؛ سه خانواده در یک چادر زندگی می‌کنند

وضعیت اسف‌ناک آوارگان ادلب؛ سه خانواده در یک چادر زندگی می‌کنند

حملات نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به استان ادلب سوریه که از اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شده است، باعث موج مهاجرت مردم این منطقه شد و اردوگاههایی که برای آوارگان تاسیس شده، پر شده‌اند. ( Erdal Türkoğlu - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسف‌ناک آوارگان ادلب؛ سه خانواده در یک چادر زندگی می‌کنند Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

حملات نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به استان ادلب سوریه که از اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شده است، باعث موج مهاجرت مردم این منطقه شد و اردوگاههایی که برای آوارگان تاسیس شده، پر شده‌اند. ( Erdal Türkoğlu - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسف‌ناک آوارگان ادلب؛ سه خانواده در یک چادر زندگی می‌کنند Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

حملات نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به استان ادلب سوریه که از اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شده است، باعث موج مهاجرت مردم این منطقه شد و اردوگاههایی که برای آوارگان تاسیس شده، پر شده‌اند. ( Erdal Türkoğlu - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسف‌ناک آوارگان ادلب؛ سه خانواده در یک چادر زندگی می‌کنند Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

حملات نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به استان ادلب سوریه که از اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شده است، باعث موج مهاجرت مردم این منطقه شد و اردوگاههایی که برای آوارگان تاسیس شده، پر شده‌اند. ( Erdal Türkoğlu - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسف‌ناک آوارگان ادلب؛ سه خانواده در یک چادر زندگی می‌کنند Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

حملات نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به استان ادلب سوریه که از اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شده است، باعث موج مهاجرت مردم این منطقه شد و اردوگاههایی که برای آوارگان تاسیس شده، پر شده‌اند. ( Erdal Türkoğlu - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسف‌ناک آوارگان ادلب؛ سه خانواده در یک چادر زندگی می‌کنند Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

حملات نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به استان ادلب سوریه که از اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شده است، باعث موج مهاجرت مردم این منطقه شد و اردوگاههایی که برای آوارگان تاسیس شده، پر شده‌اند. ( Erdal Türkoğlu - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسف‌ناک آوارگان ادلب؛ سه خانواده در یک چادر زندگی می‌کنند Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

حملات نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به استان ادلب سوریه که از اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شده است، باعث موج مهاجرت مردم این منطقه شد و اردوگاههایی که برای آوارگان تاسیس شده، پر شده‌اند. ( Erdal Türkoğlu - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسف‌ناک آوارگان ادلب؛ سه خانواده در یک چادر زندگی می‌کنند Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

حملات نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به استان ادلب سوریه که از اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شده است، باعث موج مهاجرت مردم این منطقه شد و اردوگاههایی که برای آوارگان تاسیس شده، پر شده‌اند. ( Erdal Türkoğlu - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسف‌ناک آوارگان ادلب؛ سه خانواده در یک چادر زندگی می‌کنند Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

حملات نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به استان ادلب سوریه که از اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شده است، باعث موج مهاجرت مردم این منطقه شد و اردوگاههایی که برای آوارگان تاسیس شده، پر شده‌اند. ( Erdal Türkoğlu - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسف‌ناک آوارگان ادلب؛ سه خانواده در یک چادر زندگی می‌کنند Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

حملات نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به استان ادلب سوریه که از اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شده است، باعث موج مهاجرت مردم این منطقه شد و اردوگاههایی که برای آوارگان تاسیس شده، پر شده‌اند. ( Erdal Türkoğlu - خبرگزاری آناتولی )

وضعیت اسف‌ناک آوارگان ادلب؛ سه خانواده در یک چادر زندگی می‌کنند Fotoğraf: Erdal Türkoğlu

حملات نیروهای رژیم بشار اسد و روسیه به استان ادلب سوریه که از اول ماه نوامبر سال گذشته آغاز شده است، باعث موج مهاجرت مردم این منطقه شد و اردوگاههایی که برای آوارگان تاسیس شده، پر شده‌اند. ( Erdal Türkoğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها