وحشی‌گری ارامنه در کشتار مردم خوجالی آذربایحان قابل فراموشی نیست
27.02.2016

سرهنگ طاهره مسیم‌زاده که در زمان کشتار مردم خوجالی قره‌باغ به دست ارامنه در سال 1992 به همراه 500 سرباز خود کوشید غیرنظامیان را نجات دهد در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت: این فاجعه بزرگ را به رغم گذشت 24 سال نتوانسته‌ام از یاد ببرم. ( Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )

وحشی‌گری ارامنه در کشتار مردم خوجالی آذربایحان قابل فراموشی نیست
Fotoğraf: Cem Öksüz

سرهنگ طاهره مسیم‌زاده که در زمان کشتار مردم خوجالی قره‌باغ به دست ارامنه در سال 1992 به همراه 500 سرباز خود کوشید غیرنظامیان را نجات دهد در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت: این فاجعه بزرگ را به رغم گذشت 24 سال نتوانسته‌ام از یاد ببرم. ( Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )

وحشی‌گری ارامنه در کشتار مردم خوجالی آذربایحان قابل فراموشی نیست
Fotoğraf: Cem Öksüz

سرهنگ طاهره مسیم‌زاده که در زمان کشتار مردم خوجالی قره‌باغ به دست ارامنه در سال 1992 به همراه 500 سرباز خود کوشید غیرنظامیان را نجات دهد در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت: این فاجعه بزرگ را به رغم گذشت 24 سال نتوانسته‌ام از یاد ببرم. ( Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )

وحشی‌گری ارامنه در کشتار مردم خوجالی آذربایحان قابل فراموشی نیست
Fotoğraf: Cem Öksüz

سرهنگ طاهره مسیم‌زاده که در زمان کشتار مردم خوجالی قره‌باغ به دست ارامنه در سال 1992 به همراه 500 سرباز خود کوشید غیرنظامیان را نجات دهد در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت: این فاجعه بزرگ را به رغم گذشت 24 سال نتوانسته‌ام از یاد ببرم. ( Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )

وحشی‌گری ارامنه در کشتار مردم خوجالی آذربایحان قابل فراموشی نیست
Fotoğraf: Cem Öksüz

سرهنگ طاهره مسیم‌زاده که در زمان کشتار مردم خوجالی قره‌باغ به دست ارامنه در سال 1992 به همراه 500 سرباز خود کوشید غیرنظامیان را نجات دهد در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت: این فاجعه بزرگ را به رغم گذشت 24 سال نتوانسته‌ام از یاد ببرم. ( Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )

وحشی‌گری ارامنه در کشتار مردم خوجالی آذربایحان قابل فراموشی نیست
Fotoğraf: Cem Öksüz

سرهنگ طاهره مسیم‌زاده که در زمان کشتار مردم خوجالی قره‌باغ به دست ارامنه در سال 1992 به همراه 500 سرباز خود کوشید غیرنظامیان را نجات دهد در گفتگو با خبرگزاری آناتولی گفت: این فاجعه بزرگ را به رغم گذشت 24 سال نتوانسته‌ام از یاد ببرم. ( Cem Öksüz - Anadolu Ajansı )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها