والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
10.10.2021

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Onur Çoban

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Onur Çoban

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Onur Çoban

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Onur Çoban

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Onur Çoban

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Onur Çoban

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Onur Çoban

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Onur Çoban

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Onur Çoban

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Onur Çoban

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Onur Çoban

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Onur Çoban - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Serhat Çağdaş

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

والتری بوتاس برنده جایزه بزرگ فرمول یک شد
Fotoğraf: Serhat Çağdaş

والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس برنده جایزه بزرگ فرمول یک ترکیه شد. ( Serhat Çağdaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها