هواپیمای حامل کمک‌های پزشکی ترکیه عازم انگلستان شد

هواپیمای حامل کمک‌های پزشکی ترکیه عازم انگلستان شد

ترکیه در ادامه تلاش‌های خود برای همبستگی با کشورهای خارجی در برابر شیوع کووید-19 به انگلستان لوازم پزشکی ارسال کرد. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

هواپیمای حامل کمک‌های پزشکی ترکیه عازم انگلستان شد Fotoğraf: Hakan Nural

ترکیه در ادامه تلاش‌های خود برای همبستگی با کشورهای خارجی در برابر شیوع کووید-19 به انگلستان لوازم پزشکی ارسال کرد. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

هواپیمای حامل کمک‌های پزشکی ترکیه عازم انگلستان شد Fotoğraf: Hakan Nural

ترکیه در ادامه تلاش‌های خود برای همبستگی با کشورهای خارجی در برابر شیوع کووید-19 به انگلستان لوازم پزشکی ارسال کرد. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

هواپیمای حامل کمک‌های پزشکی ترکیه عازم انگلستان شد Fotoğraf: Hakan Nural

ترکیه در ادامه تلاش‌های خود برای همبستگی با کشورهای خارجی در برابر شیوع کووید-19 به انگلستان لوازم پزشکی ارسال کرد. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

هواپیمای حامل کمک‌های پزشکی ترکیه عازم انگلستان شد Fotoğraf: Hakan Nural

ترکیه در ادامه تلاش‌های خود برای همبستگی با کشورهای خارجی در برابر شیوع کووید-19 به انگلستان لوازم پزشکی ارسال کرد. ( Hakan Nural - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها