هواپیمای حامل شهروندان ترکیه شهر آلماتی قزاقستان را ترک کرد
11.01.2022

هواپیمای حامل شهروندان ترکیه شهر آلماتی قزاقستان را ترک کرد

هواپیمای حامل شهروندان ترکیه شهر آلماتی قزاقستان را ترک کرد
Fotoğraf: Nur Sultan Büyükelçiliği

هواپیمای حامل شهروندان ترکیه شهر آلماتی قزاقستان را ترک کرد

هواپیمای حامل شهروندان ترکیه شهر آلماتی قزاقستان را ترک کرد
Fotoğraf: Nur Sultan Büyükelçiliği

هواپیمای حامل شهروندان ترکیه شهر آلماتی قزاقستان را ترک کرد

هواپیمای حامل شهروندان ترکیه شهر آلماتی قزاقستان را ترک کرد
Fotoğraf: Nur Sultan Büyükelçiliği

هواپیمای حامل شهروندان ترکیه شهر آلماتی قزاقستان را ترک کرد

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها