هنرنمایی پناهجویان سوری در هفته مد لباس لندن

هنرنمایی پناهجویان سوری در هفته مد لباس لندن

آثار زینب کارتال؛ طراح لباس ترک که از پارچه‌های بافته‌شده توسط پناهجویان سوری تهیه کرده است، با حمایت مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه در هفته مد لندن به نمایش گذاشته شد. ( Tayfun Salcı - خبرگزاری آناتولی )

هنرنمایی پناهجویان سوری در هفته مد لباس لندن
Fotoğraf: Tayfun Salcı

آثار زینب کارتال؛ طراح لباس ترک که از پارچه‌های بافته‌شده توسط پناهجویان سوری تهیه کرده است، با حمایت مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه در هفته مد لندن به نمایش گذاشته شد. ( Tayfun Salcı - خبرگزاری آناتولی )

هنرنمایی پناهجویان سوری در هفته مد لباس لندن
Fotoğraf: Tayfun Salcı

آثار زینب کارتال؛ طراح لباس ترک که از پارچه‌های بافته‌شده توسط پناهجویان سوری تهیه کرده است، با حمایت مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه در هفته مد لندن به نمایش گذاشته شد. ( Tayfun Salcı - خبرگزاری آناتولی )

هنرنمایی پناهجویان سوری در هفته مد لباس لندن
Fotoğraf: Tayfun Salcı

آثار زینب کارتال؛ طراح لباس ترک که از پارچه‌های بافته‌شده توسط پناهجویان سوری تهیه کرده است، با حمایت مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه در هفته مد لندن به نمایش گذاشته شد. ( Tayfun Salcı - خبرگزاری آناتولی )

هنرنمایی پناهجویان سوری در هفته مد لباس لندن
Fotoğraf: Tayfun Salcı

آثار زینب کارتال؛ طراح لباس ترک که از پارچه‌های بافته‌شده توسط پناهجویان سوری تهیه کرده است، با حمایت مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه در هفته مد لندن به نمایش گذاشته شد. ( Tayfun Salcı - خبرگزاری آناتولی )

هنرنمایی پناهجویان سوری در هفته مد لباس لندن
Fotoğraf: Tayfun Salcı

آثار زینب کارتال؛ طراح لباس ترک که از پارچه‌های بافته‌شده توسط پناهجویان سوری تهیه کرده است، با حمایت مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه در هفته مد لندن به نمایش گذاشته شد. ( Tayfun Salcı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها