هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده عراقی گوشت قربانی توزیع کرد

هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده عراقی گوشت قربانی توزیع کرد

سازمان هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده ساکن اردوگاه آوارگان یخیاوا در استان کرکوک این کشور گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Makram Ghareeb - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده عراقی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb

سازمان هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده ساکن اردوگاه آوارگان یخیاوا در استان کرکوک این کشور گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Makram Ghareeb - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده عراقی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb

سازمان هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده ساکن اردوگاه آوارگان یخیاوا در استان کرکوک این کشور گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Makram Ghareeb - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده عراقی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb

سازمان هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده ساکن اردوگاه آوارگان یخیاوا در استان کرکوک این کشور گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Makram Ghareeb - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده عراقی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb

سازمان هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده ساکن اردوگاه آوارگان یخیاوا در استان کرکوک این کشور گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Makram Ghareeb - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده عراقی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb

سازمان هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده ساکن اردوگاه آوارگان یخیاوا در استان کرکوک این کشور گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Makram Ghareeb - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده عراقی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb

سازمان هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده ساکن اردوگاه آوارگان یخیاوا در استان کرکوک این کشور گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Makram Ghareeb - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده عراقی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb

سازمان هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده ساکن اردوگاه آوارگان یخیاوا در استان کرکوک این کشور گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Makram Ghareeb - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده عراقی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb

سازمان هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده ساکن اردوگاه آوارگان یخیاوا در استان کرکوک این کشور گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Makram Ghareeb - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده عراقی گوشت قربانی توزیع کرد
Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb

سازمان هلال احمر ترکیه میان 550 خانواده ساکن اردوگاه آوارگان یخیاوا در استان کرکوک این کشور گوشت قربانی توزیع کرد. ( Ali Makram Ghareeb - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها