هلال احمر ترکیه دوباره به توزیع غذای گرم در غزه آغاز کرد
23.10.2023

آشپزخانه سازمان هلال احمر تركيه در نوار غزه که در پی بمباران اسرائیل به این منطقه آسیب دیده بود، مجددا بازسازی شده و به توزیع غذای گرم میان فلسطینیان آغاز کرد. ( Türk Kızılay - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه دوباره به توزیع غذای گرم در غزه آغاز کرد
Fotoğraf: Türk Kızılay

آشپزخانه سازمان هلال احمر تركيه در نوار غزه که در پی بمباران اسرائیل به این منطقه آسیب دیده بود، مجددا بازسازی شده و به توزیع غذای گرم میان فلسطینیان آغاز کرد. ( Türk Kızılay - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه دوباره به توزیع غذای گرم در غزه آغاز کرد
Fotoğraf: Türk Kızılay

آشپزخانه سازمان هلال احمر تركيه در نوار غزه که در پی بمباران اسرائیل به این منطقه آسیب دیده بود، مجددا بازسازی شده و به توزیع غذای گرم میان فلسطینیان آغاز کرد. ( Türk Kızılay - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه دوباره به توزیع غذای گرم در غزه آغاز کرد
Fotoğraf: Türk Kızılay

آشپزخانه سازمان هلال احمر تركيه در نوار غزه که در پی بمباران اسرائیل به این منطقه آسیب دیده بود، مجددا بازسازی شده و به توزیع غذای گرم میان فلسطینیان آغاز کرد. ( Türk Kızılay - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه دوباره به توزیع غذای گرم در غزه آغاز کرد
Fotoğraf: Türk Kızılay

آشپزخانه سازمان هلال احمر تركيه در نوار غزه که در پی بمباران اسرائیل به این منطقه آسیب دیده بود، مجددا بازسازی شده و به توزیع غذای گرم میان فلسطینیان آغاز کرد. ( Türk Kızılay - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه دوباره به توزیع غذای گرم در غزه آغاز کرد
Fotoğraf: Türk Kızılay

آشپزخانه سازمان هلال احمر تركيه در نوار غزه که در پی بمباران اسرائیل به این منطقه آسیب دیده بود، مجددا بازسازی شده و به توزیع غذای گرم میان فلسطینیان آغاز کرد. ( Türk Kızılay - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه دوباره به توزیع غذای گرم در غزه آغاز کرد
Fotoğraf: Türk Kızılay

آشپزخانه سازمان هلال احمر تركيه در نوار غزه که در پی بمباران اسرائیل به این منطقه آسیب دیده بود، مجددا بازسازی شده و به توزیع غذای گرم میان فلسطینیان آغاز کرد. ( Türk Kızılay - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه دوباره به توزیع غذای گرم در غزه آغاز کرد
Fotoğraf: Türk Kızılay

آشپزخانه سازمان هلال احمر تركيه در نوار غزه که در پی بمباران اسرائیل به این منطقه آسیب دیده بود، مجددا بازسازی شده و به توزیع غذای گرم میان فلسطینیان آغاز کرد. ( Türk Kızılay - خبرگزاری آناتولی )

هلال احمر ترکیه دوباره به توزیع غذای گرم در غزه آغاز کرد
Fotoğraf: Türk Kızılay

آشپزخانه سازمان هلال احمر تركيه در نوار غزه که در پی بمباران اسرائیل به این منطقه آسیب دیده بود، مجددا بازسازی شده و به توزیع غذای گرم میان فلسطینیان آغاز کرد. ( Türk Kızılay - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها