هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع ترکیه، آذربایجان و گرجستان

هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع ترکیه، آذربایجان و گرجستان

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع آذربایجان، گرجستان و ترکیه در شهر قبله آذربایجان شرکت کرد ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

 هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع ترکیه، آذربایجان و گرجستان Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع آذربایجان، گرجستان و ترکیه در شهر قبله آذربایجان شرکت کرد ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

 هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع ترکیه، آذربایجان و گرجستان Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع آذربایجان، گرجستان و ترکیه در شهر قبله آذربایجان شرکت کرد ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

 هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع ترکیه، آذربایجان و گرجستان Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع آذربایجان، گرجستان و ترکیه در شهر قبله آذربایجان شرکت کرد ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

 هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع ترکیه، آذربایجان و گرجستان Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع آذربایجان، گرجستان و ترکیه در شهر قبله آذربایجان شرکت کرد ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

 هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع ترکیه، آذربایجان و گرجستان Fotoğraf: Arif Akdoğan

خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه در هفتمین نشست سه جانبه وزرای دفاع آذربایجان، گرجستان و ترکیه در شهر قبله آذربایجان شرکت کرد ( Arif Akdoğan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها