هجوم گردشگران به سواحل آنتالیا و موغلا

هجوم گردشگران به سواحل آنتالیا و موغلا

گردشگران داخلی و خارجی در پی افزایش دمای هوا در استان‌های آنتالیا و موغلا به عنوان مراکز گردشگری و تفریحی ترکیه روانه سواحل شدند. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به سواحل آنتالیا و موغلا
Fotoğraf: Sabri Kesen

گردشگران داخلی و خارجی در پی افزایش دمای هوا در استان‌های آنتالیا و موغلا به عنوان مراکز گردشگری و تفریحی ترکیه روانه سواحل شدند. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به سواحل آنتالیا و موغلا
Fotoğraf: Sabri Kesen

گردشگران داخلی و خارجی در پی افزایش دمای هوا در استان‌های آنتالیا و موغلا به عنوان مراکز گردشگری و تفریحی ترکیه روانه سواحل شدند. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به سواحل آنتالیا و موغلا
Fotoğraf: Sabri Kesen

گردشگران داخلی و خارجی در پی افزایش دمای هوا در استان‌های آنتالیا و موغلا به عنوان مراکز گردشگری و تفریحی ترکیه روانه سواحل شدند. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به سواحل آنتالیا و موغلا
Fotoğraf: Sabri Kesen

گردشگران داخلی و خارجی در پی افزایش دمای هوا در استان‌های آنتالیا و موغلا به عنوان مراکز گردشگری و تفریحی ترکیه روانه سواحل شدند. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به سواحل آنتالیا و موغلا
Fotoğraf: Sabri Kesen

گردشگران داخلی و خارجی در پی افزایش دمای هوا در استان‌های آنتالیا و موغلا به عنوان مراکز گردشگری و تفریحی ترکیه روانه سواحل شدند. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به سواحل آنتالیا و موغلا
Fotoğraf: Sabri Kesen

گردشگران داخلی و خارجی در پی افزایش دمای هوا در استان‌های آنتالیا و موغلا به عنوان مراکز گردشگری و تفریحی ترکیه روانه سواحل شدند. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

هجوم گردشگران به سواحل آنتالیا و موغلا
Fotoğraf: Sabri Kesen

گردشگران داخلی و خارجی در پی افزایش دمای هوا در استان‌های آنتالیا و موغلا به عنوان مراکز گردشگری و تفریحی ترکیه روانه سواحل شدند. ( Sabri Kesen - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها