نیم قرن حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی

نیم قرن حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی

برنامه حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عامیانه مردم ترکیه دارد، از سال 1967 توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و پارک های ملی کشور در منطقه بوزداغ استان قونیه آغاز شده و با موفقیت به کار خود ادامه می دهد. ( Orhan Şeref Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

نیم قرن حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی Fotoğraf: Orhan Şeref Akkanat

برنامه حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عامیانه مردم ترکیه دارد، از سال 1967 توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و پارک های ملی کشور در منطقه بوزداغ استان قونیه آغاز شده و با موفقیت به کار خود ادامه می دهد. ( Orhan Şeref Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

نیم قرن حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی Fotoğraf: Orhan Şeref Akkanat

برنامه حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عامیانه مردم ترکیه دارد، از سال 1967 توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و پارک های ملی کشور در منطقه بوزداغ استان قونیه آغاز شده و با موفقیت به کار خود ادامه می دهد. ( Orhan Şeref Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

نیم قرن حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی Fotoğraf: Orhan Şeref Akkanat

برنامه حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عامیانه مردم ترکیه دارد، از سال 1967 توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و پارک های ملی کشور در منطقه بوزداغ استان قونیه آغاز شده و با موفقیت به کار خود ادامه می دهد. ( Orhan Şeref Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

نیم قرن حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی Fotoğraf: Orhan Şeref Akkanat

برنامه حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عامیانه مردم ترکیه دارد، از سال 1967 توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و پارک های ملی کشور در منطقه بوزداغ استان قونیه آغاز شده و با موفقیت به کار خود ادامه می دهد. ( Orhan Şeref Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

نیم قرن حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی Fotoğraf: Orhan Şeref Akkanat

برنامه حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عامیانه مردم ترکیه دارد، از سال 1967 توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و پارک های ملی کشور در منطقه بوزداغ استان قونیه آغاز شده و با موفقیت به کار خود ادامه می دهد. ( Orhan Şeref Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

نیم قرن حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی Fotoğraf: Orhan Şeref Akkanat

برنامه حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عامیانه مردم ترکیه دارد، از سال 1967 توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و پارک های ملی کشور در منطقه بوزداغ استان قونیه آغاز شده و با موفقیت به کار خود ادامه می دهد. ( Orhan Şeref Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

نیم قرن حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی Fotoğraf: Orhan Şeref Akkanat

برنامه حفاظت از گوسفند وحشی آناتولی که جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ عامیانه مردم ترکیه دارد، از سال 1967 توسط سازمان حفاظت از محیط زیست و پارک های ملی کشور در منطقه بوزداغ استان قونیه آغاز شده و با موفقیت به کار خود ادامه می دهد. ( Orhan Şeref Akkanat - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها