نوزاد 9 ماهه در حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک شهید شد

نوزاد 9 ماهه در حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک شهید شد

یکی از شهدای حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک علیه غیرنظامیان نوزاد 9 ماهه به نام محمد است. ( Anadolu Ajansı - خبرگزاری آناتولی )

نوزاد 9 ماهه در حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک شهید شد Fotoğraf: Anadolu Ajansı

یکی از شهدای حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک علیه غیرنظامیان نوزاد 9 ماهه به نام محمد است. ( Anadolu Ajansı - خبرگزاری آناتولی )

نوزاد 9 ماهه در حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک شهید شد Fotoğraf: Anadolu Ajansı

یکی از شهدای حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک علیه غیرنظامیان نوزاد 9 ماهه به نام محمد است. ( Anadolu Ajansı - خبرگزاری آناتولی )

نوزاد 9 ماهه در حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک شهید شد Fotoğraf: Anadolu Ajansı

یکی از شهدای حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک علیه غیرنظامیان نوزاد 9 ماهه به نام محمد است. ( Anadolu Ajansı - خبرگزاری آناتولی )

نوزاد 9 ماهه در حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک شهید شد Fotoğraf: Anadolu Ajansı

یکی از شهدای حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک علیه غیرنظامیان نوزاد 9 ماهه به نام محمد است. ( Anadolu Ajansı - خبرگزاری آناتولی )

نوزاد 9 ماهه در حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک شهید شد Fotoğraf: Anadolu Ajansı

یکی از شهدای حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک علیه غیرنظامیان نوزاد 9 ماهه به نام محمد است. ( Anadolu Ajansı - خبرگزاری آناتولی )

نوزاد 9 ماهه در حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک شهید شد Fotoğraf: Anadolu Ajansı

یکی از شهدای حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک علیه غیرنظامیان نوزاد 9 ماهه به نام محمد است. ( Anadolu Ajansı - خبرگزاری آناتولی )

نوزاد 9 ماهه در حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک شهید شد Fotoğraf: Anadolu Ajansı

یکی از شهدای حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک علیه غیرنظامیان نوزاد 9 ماهه به نام محمد است. ( Anadolu Ajansı - خبرگزاری آناتولی )

نوزاد 9 ماهه در حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک شهید شد Fotoğraf: Anadolu Ajansı

یکی از شهدای حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک علیه غیرنظامیان نوزاد 9 ماهه به نام محمد است. ( Anadolu Ajansı - خبرگزاری آناتولی )

نوزاد 9 ماهه در حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک شهید شد Fotoğraf: Anadolu Ajansı

یکی از شهدای حمله گروه تروریستی ی.پ.گ/ پ.ک.ک علیه غیرنظامیان نوزاد 9 ماهه به نام محمد است. ( Anadolu Ajansı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها