نمایشگاه قایق‌های تفریحی در دوسلدورف آلمان

نمایشگاه قایق‌های تفریحی در دوسلدورف آلمان

پنجاه و یکمین نمایشگاه سازنده قایق‌های تفریحی و لوکس با شرکت 71 کشور و 1900 موسسه در شهر دوسلدورف آلمان گشایش یافت. ( Mesut Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه قایق‌های تفریحی در دوسلدورف آلمان
Fotoğraf: Mesut Zeyrek

پنجاه و یکمین نمایشگاه سازنده قایق‌های تفریحی و لوکس با شرکت 71 کشور و 1900 موسسه در شهر دوسلدورف آلمان گشایش یافت. ( Mesut Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه قایق‌های تفریحی در دوسلدورف آلمان
Fotoğraf: Mesut Zeyrek

پنجاه و یکمین نمایشگاه سازنده قایق‌های تفریحی و لوکس با شرکت 71 کشور و 1900 موسسه در شهر دوسلدورف آلمان گشایش یافت. ( Mesut Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه قایق‌های تفریحی در دوسلدورف آلمان
Fotoğraf: Mesut Zeyrek

پنجاه و یکمین نمایشگاه سازنده قایق‌های تفریحی و لوکس با شرکت 71 کشور و 1900 موسسه در شهر دوسلدورف آلمان گشایش یافت. ( Mesut Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه قایق‌های تفریحی در دوسلدورف آلمان
Fotoğraf: Mesut Zeyrek

پنجاه و یکمین نمایشگاه سازنده قایق‌های تفریحی و لوکس با شرکت 71 کشور و 1900 موسسه در شهر دوسلدورف آلمان گشایش یافت. ( Mesut Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه قایق‌های تفریحی در دوسلدورف آلمان
Fotoğraf: Mesut Zeyrek

پنجاه و یکمین نمایشگاه سازنده قایق‌های تفریحی و لوکس با شرکت 71 کشور و 1900 موسسه در شهر دوسلدورف آلمان گشایش یافت. ( Mesut Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه قایق‌های تفریحی در دوسلدورف آلمان
Fotoğraf: Mesut Zeyrek

پنجاه و یکمین نمایشگاه سازنده قایق‌های تفریحی و لوکس با شرکت 71 کشور و 1900 موسسه در شهر دوسلدورف آلمان گشایش یافت. ( Mesut Zeyrek - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها