نمایشگاه عکس کودتای ناکام 15 جولای ترکیه در آمریکا

نمایشگاه عکس کودتای ناکام 15 جولای ترکیه در آمریکا

سرکنسولگری ترکیه در شیکاگوی آمریکا به مناسبت فرا رسیدن سومین سالگرد کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در روز 15 جولای 2016 نمایشگاه عکسی متشکل از تصاویر گرفته شده توسط عکاسان آناتولی در جریان این کودتا برگزار کرد. ( Bilgin Selami Şaşmaz - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه عکس کودتای ناکام 15 جولای ترکیه در آمریکا Fotoğraf: Bilgin Selami Şaşmaz

سرکنسولگری ترکیه در شیکاگوی آمریکا به مناسبت فرا رسیدن سومین سالگرد کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در روز 15 جولای 2016 نمایشگاه عکسی متشکل از تصاویر گرفته شده توسط عکاسان آناتولی در جریان این کودتا برگزار کرد. ( Bilgin Selami Şaşmaz - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه عکس کودتای ناکام 15 جولای ترکیه در آمریکا Fotoğraf: Bilgin Selami Şaşmaz

سرکنسولگری ترکیه در شیکاگوی آمریکا به مناسبت فرا رسیدن سومین سالگرد کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در روز 15 جولای 2016 نمایشگاه عکسی متشکل از تصاویر گرفته شده توسط عکاسان آناتولی در جریان این کودتا برگزار کرد. ( Bilgin Selami Şaşmaz - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه عکس کودتای ناکام 15 جولای ترکیه در آمریکا Fotoğraf: Bilgin Selami Şaşmaz

سرکنسولگری ترکیه در شیکاگوی آمریکا به مناسبت فرا رسیدن سومین سالگرد کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در روز 15 جولای 2016 نمایشگاه عکسی متشکل از تصاویر گرفته شده توسط عکاسان آناتولی در جریان این کودتا برگزار کرد. ( Bilgin Selami Şaşmaz - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه عکس کودتای ناکام 15 جولای ترکیه در آمریکا Fotoğraf: Bilgin Selami Şaşmaz

سرکنسولگری ترکیه در شیکاگوی آمریکا به مناسبت فرا رسیدن سومین سالگرد کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در روز 15 جولای 2016 نمایشگاه عکسی متشکل از تصاویر گرفته شده توسط عکاسان آناتولی در جریان این کودتا برگزار کرد. ( Bilgin Selami Şaşmaz - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه عکس کودتای ناکام 15 جولای ترکیه در آمریکا Fotoğraf: Bilgin Selami Şaşmaz

سرکنسولگری ترکیه در شیکاگوی آمریکا به مناسبت فرا رسیدن سومین سالگرد کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در روز 15 جولای 2016 نمایشگاه عکسی متشکل از تصاویر گرفته شده توسط عکاسان آناتولی در جریان این کودتا برگزار کرد. ( Bilgin Selami Şaşmaz - خبرگزاری آناتولی )

نمایشگاه عکس کودتای ناکام 15 جولای ترکیه در آمریکا Fotoğraf: Bilgin Selami Şaşmaz

سرکنسولگری ترکیه در شیکاگوی آمریکا به مناسبت فرا رسیدن سومین سالگرد کودتای ناکام گروه تروریستی فتو در روز 15 جولای 2016 نمایشگاه عکسی متشکل از تصاویر گرفته شده توسط عکاسان آناتولی در جریان این کودتا برگزار کرد. ( Bilgin Selami Şaşmaz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها