نماز عید قربان در چین برگزار شد

نماز عید قربان در چین برگزار شد

نماز عید سعید قربان صبح امروز یکشنبه با حضور گسترده مسلمانان چین در مساجد سراسر این کشور برگزار شد. مسلمانان در مسجد نیوسی که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مساجد پکن پایتخت چین است برای اقامه نماز عید قربان صف بستند. بعد از اتمام نماز مسلمانان قربانی ذبح کردند. ( Fuat Kabakcı - خبرگزاری آناتولی )

نماز عید قربان در چین برگزار شد Fotoğraf: Fuat Kabakcı

نماز عید سعید قربان صبح امروز یکشنبه با حضور گسترده مسلمانان چین در مساجد سراسر این کشور برگزار شد. مسلمانان در مسجد نیوسی که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مساجد پکن پایتخت چین است برای اقامه نماز عید قربان صف بستند. بعد از اتمام نماز مسلمانان قربانی ذبح کردند. ( Fuat Kabakcı - خبرگزاری آناتولی )

نماز عید قربان در چین برگزار شد Fotoğraf: Fuat Kabakcı

نماز عید سعید قربان صبح امروز یکشنبه با حضور گسترده مسلمانان چین در مساجد سراسر این کشور برگزار شد. مسلمانان در مسجد نیوسی که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مساجد پکن پایتخت چین است برای اقامه نماز عید قربان صف بستند. بعد از اتمام نماز مسلمانان قربانی ذبح کردند. ( Fuat Kabakcı - خبرگزاری آناتولی )

نماز عید قربان در چین برگزار شد Fotoğraf: Fuat Kabakcı

نماز عید سعید قربان صبح امروز یکشنبه با حضور گسترده مسلمانان چین در مساجد سراسر این کشور برگزار شد. مسلمانان در مسجد نیوسی که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مساجد پکن پایتخت چین است برای اقامه نماز عید قربان صف بستند. بعد از اتمام نماز مسلمانان قربانی ذبح کردند. ( Fuat Kabakcı - خبرگزاری آناتولی )

نماز عید قربان در چین برگزار شد Fotoğraf: Fuat Kabakcı

نماز عید سعید قربان صبح امروز یکشنبه با حضور گسترده مسلمانان چین در مساجد سراسر این کشور برگزار شد. مسلمانان در مسجد نیوسی که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مساجد پکن پایتخت چین است برای اقامه نماز عید قربان صف بستند. بعد از اتمام نماز مسلمانان قربانی ذبح کردند. ( Fuat Kabakcı - خبرگزاری آناتولی )

نماز عید قربان در چین برگزار شد Fotoğraf: Fuat Kabakcı

نماز عید سعید قربان صبح امروز یکشنبه با حضور گسترده مسلمانان چین در مساجد سراسر این کشور برگزار شد. مسلمانان در مسجد نیوسی که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مساجد پکن پایتخت چین است برای اقامه نماز عید قربان صف بستند. بعد از اتمام نماز مسلمانان قربانی ذبح کردند. ( Fuat Kabakcı - خبرگزاری آناتولی )

نماز عید قربان در چین برگزار شد Fotoğraf: Fuat Kabakcı

نماز عید سعید قربان صبح امروز یکشنبه با حضور گسترده مسلمانان چین در مساجد سراسر این کشور برگزار شد. مسلمانان در مسجد نیوسی که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مساجد پکن پایتخت چین است برای اقامه نماز عید قربان صف بستند. بعد از اتمام نماز مسلمانان قربانی ذبح کردند. ( Fuat Kabakcı - خبرگزاری آناتولی )

نماز عید قربان در چین برگزار شد Fotoğraf: Fuat Kabakcı

نماز عید سعید قربان صبح امروز یکشنبه با حضور گسترده مسلمانان چین در مساجد سراسر این کشور برگزار شد. مسلمانان در مسجد نیوسی که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مساجد پکن پایتخت چین است برای اقامه نماز عید قربان صف بستند. بعد از اتمام نماز مسلمانان قربانی ذبح کردند. ( Fuat Kabakcı - خبرگزاری آناتولی )

نماز عید قربان در چین برگزار شد Fotoğraf: Fuat Kabakcı

نماز عید سعید قربان صبح امروز یکشنبه با حضور گسترده مسلمانان چین در مساجد سراسر این کشور برگزار شد. مسلمانان در مسجد نیوسی که یکی از قدیمی ترین و بزرگترین مساجد پکن پایتخت چین است برای اقامه نماز عید قربان صف بستند. بعد از اتمام نماز مسلمانان قربانی ذبح کردند. ( Fuat Kabakcı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها