نشست چهارجانبه سوریه در لندن آغاز شد

نشست چهارجانبه سوریه در لندن آغاز شد

نشست چهارجانبه سوریه با حضور روسای جمهور ترکیه و فرانسه و نخست وزیران آلمان و انگلیس در لندن آغاز شد. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

نشست چهارجانبه سوریه در لندن آغاز شد Fotoğraf:

نشست چهارجانبه سوریه با حضور روسای جمهور ترکیه و فرانسه و نخست وزیران آلمان و انگلیس در لندن آغاز شد. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

نشست چهارجانبه سوریه در لندن آغاز شد Fotoğraf:

نشست چهارجانبه سوریه با حضور روسای جمهور ترکیه و فرانسه و نخست وزیران آلمان و انگلیس در لندن آغاز شد. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

نشست چهارجانبه سوریه در لندن آغاز شد Fotoğraf:

نشست چهارجانبه سوریه با حضور روسای جمهور ترکیه و فرانسه و نخست وزیران آلمان و انگلیس در لندن آغاز شد. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

نشست چهارجانبه سوریه در لندن آغاز شد
Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

نشست چهارجانبه سوریه با حضور روسای جمهور ترکیه و فرانسه و نخست وزیران آلمان و انگلیس در لندن آغاز شد. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

نشست چهارجانبه سوریه در لندن آغاز شد
Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

نشست چهارجانبه سوریه با حضور روسای جمهور ترکیه و فرانسه و نخست وزیران آلمان و انگلیس در لندن آغاز شد. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان وارد لندن شد Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

رئیس جمهور ترکیه در لندن با استقبال گسترده و گرم شهروندان ترک تبار انگلستان قرار گرفت. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان وارد لندن شد Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

رئیس جمهور ترکیه در لندن با استقبال گسترده و گرم شهروندان ترک تبار انگلستان قرار گرفت. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان وارد لندن شد Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

رئیس جمهور ترکیه در لندن با استقبال گسترده و گرم شهروندان ترک تبار انگلستان قرار گرفت. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان وارد لندن شد Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

رئیس جمهور ترکیه در لندن با استقبال گسترده و گرم شهروندان ترک تبار انگلستان قرار گرفت. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان وارد لندن شد Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

رئیس جمهور ترکیه در لندن با استقبال گسترده و گرم شهروندان ترک تبار انگلستان قرار گرفت. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان وارد لندن شد Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

رئیس جمهور ترکیه در لندن با استقبال گسترده و گرم شهروندان ترک تبار انگلستان قرار گرفت. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

اردوغان وارد لندن شد Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan

رئیس جمهور ترکیه در لندن با استقبال گسترده و گرم شهروندان ترک تبار انگلستان قرار گرفت. ( Mehmet Ali Özcan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها