نشست مشترک خبری رئیس‌جمهور ترکیه و دبیرکل ناتو

نشست مشترک خبری رئیس‌جمهور ترکیه و دبیرکل ناتو

رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو پس از دیدار دوجانبه‌ خود در مقر نمایندگی دائمی ترکیه در اتحادیه اروپا به پرسش‌های خبرنگاران پایخ دادند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست مشترک خبری رئیس‌جمهور ترکیه و دبیرکل ناتو
Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو پس از دیدار دوجانبه‌ خود در مقر نمایندگی دائمی ترکیه در اتحادیه اروپا به پرسش‌های خبرنگاران پایخ دادند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست مشترک خبری رئیس‌جمهور ترکیه و دبیرکل ناتو
Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو پس از دیدار دوجانبه‌ خود در مقر نمایندگی دائمی ترکیه در اتحادیه اروپا به پرسش‌های خبرنگاران پایخ دادند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست مشترک خبری رئیس‌جمهور ترکیه و دبیرکل ناتو
Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو پس از دیدار دوجانبه‌ خود در مقر نمایندگی دائمی ترکیه در اتحادیه اروپا به پرسش‌های خبرنگاران پایخ دادند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست مشترک خبری رئیس‌جمهور ترکیه و دبیرکل ناتو
Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو پس از دیدار دوجانبه‌ خود در مقر نمایندگی دائمی ترکیه در اتحادیه اروپا به پرسش‌های خبرنگاران پایخ دادند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست مشترک خبری رئیس‌جمهور ترکیه و دبیرکل ناتو
Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو پس از دیدار دوجانبه‌ خود در مقر نمایندگی دائمی ترکیه در اتحادیه اروپا به پرسش‌های خبرنگاران پایخ دادند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست مشترک خبری رئیس‌جمهور ترکیه و دبیرکل ناتو
Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو پس از دیدار دوجانبه‌ خود در مقر نمایندگی دائمی ترکیه در اتحادیه اروپا به پرسش‌های خبرنگاران پایخ دادند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست مشترک خبری رئیس‌جمهور ترکیه و دبیرکل ناتو
Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو پس از دیدار دوجانبه‌ خود در مقر نمایندگی دائمی ترکیه در اتحادیه اروپا به پرسش‌های خبرنگاران پایخ دادند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست مشترک خبری رئیس‌جمهور ترکیه و دبیرکل ناتو
Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو پس از دیدار دوجانبه‌ خود در مقر نمایندگی دائمی ترکیه در اتحادیه اروپا به پرسش‌های خبرنگاران پایخ دادند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

نشست مشترک خبری رئیس‌جمهور ترکیه و دبیرکل ناتو
Fotoğraf: Mustafa Kamacı

رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان و ینس استولتنبرگ، دبیرکل سازمان ناتو پس از دیدار دوجانبه‌ خود در مقر نمایندگی دائمی ترکیه در اتحادیه اروپا به پرسش‌های خبرنگاران پایخ دادند. ( Mustafa Kamacı - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها