نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا

مولود چاووش‌اوغلو و جان كلود گاكاسو وزرای امور خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. طرفین پیش از نشست خبری مشترک چند سند همکاری در زمینه‌های مختلف امضا کردند. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو و جان كلود گاكاسو وزرای امور خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. طرفین پیش از نشست خبری مشترک چند سند همکاری در زمینه‌های مختلف امضا کردند. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو و جان كلود گاكاسو وزرای امور خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو و جان كلود گاكاسو وزرای امور خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو و جان كلود گاكاسو وزرای امور خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو و جان كلود گاكاسو وزرای امور خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو و جان كلود گاكاسو وزرای امور خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا Fotoğraf: Cem Özdel

مولود چاووش‌اوغلو و جان كلود گاكاسو وزرای امور خارجه ترکیه و جمهوری کنگو در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Cem Özdel - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها