نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک وزرای خارجه ترکیه-لهستان-رومانی Fotoğraf: Fatih Aktaş

مولود چاووش‌اوغلو، یاتسک چاپوتوویچ و تئودور ملشکانو وزرای امور خارجه ترکیه، لهستان و رومانی در آنکارا نشست خبری مشترک برگزار کردند. ( Fatih Aktaş - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها