نشست خبری مشترک اردوغان، روحانی و پوتین در سوچی Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه، ایران و روسیه پس از نشست سه‌جانبه سوچی در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند.

نشست خبری مشترک اردوغان، روحانی و پوتین در سوچی Fotoğraf: Sefa Karacan

رجب طیب اردوغان، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه، ایران و روسیه پس از نشست سه‌جانبه سوچی در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند.

نشست خبری مشترک اردوغان، روحانی و پوتین در سوچی Fotoğraf: Sefa Karacan

رجب طیب اردوغان، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه، ایران و روسیه پس از نشست سه‌جانبه سوچی در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند.

نشست خبری مشترک اردوغان، روحانی و پوتین در سوچی Fotoğraf: Sefa Karacan

رجب طیب اردوغان، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه، ایران و روسیه پس از نشست سه‌جانبه سوچی در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند.

نشست خبری مشترک اردوغان، روحانی و پوتین در سوچی Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه، ایران و روسیه پس از نشست سه‌جانبه سوچی در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند.

نشست خبری مشترک اردوغان، روحانی و پوتین در سوچی Fotoğraf: Sefa Karacan

رجب طیب اردوغان، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه، ایران و روسیه پس از نشست سه‌جانبه سوچی در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند.

نشست خبری مشترک اردوغان، روحانی و پوتین در سوچی Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه، ایران و روسیه پس از نشست سه‌جانبه سوچی در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک اردوغان، روحانی و پوتین در سوچی Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه، ایران و روسیه پس از نشست سه‌جانبه سوچی در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک اردوغان، روحانی و پوتین در سوچی Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه، ایران و روسیه پس از نشست سه‌جانبه سوچی در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک اردوغان، روحانی و پوتین در سوچی Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه، ایران و روسیه پس از نشست سه‌جانبه سوچی در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

نشست خبری مشترک اردوغان، روحانی و پوتین در سوچی Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar

رجب طیب اردوغان، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین روسای جمهور ترکیه، ایران و روسیه پس از نشست سه‌جانبه سوچی در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند. ( Cumhurbaşkanlığı/Murat Çetinmühürdar - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها