نجات کودکی در ادلب از بمباران جنگنده‌های روسیه

نجات کودکی در ادلب از بمباران جنگنده‌های روسیه

غدیر، کودک اهل ادلب سوریه که در بمباران جنگنده های روسی زخمی شده و دو نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده، با مراقبت‌ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خوشبختانه توانست جان سالم به در ببرد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

نجات کودکی در ادلب از بمباران جنگنده‌های روسیه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

غدیر، کودک اهل ادلب سوریه که در بمباران جنگنده های روسی زخمی شده و دو نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده، با مراقبت‌ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خوشبختانه توانست جان سالم به در ببرد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

نجات کودکی در ادلب از بمباران جنگنده‌های روسیه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

غدیر، کودک اهل ادلب سوریه که در بمباران جنگنده های روسی زخمی شده و دو نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده، با مراقبت‌ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خوشبختانه توانست جان سالم به در ببرد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

نجات کودکی در ادلب از بمباران جنگنده‌های روسیه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

غدیر، کودک اهل ادلب سوریه که در بمباران جنگنده های روسی زخمی شده و دو نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده، با مراقبت‌ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خوشبختانه توانست جان سالم به در ببرد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

نجات کودکی در ادلب از بمباران جنگنده‌های روسیه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

غدیر، کودک اهل ادلب سوریه که در بمباران جنگنده های روسی زخمی شده و دو نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده، با مراقبت‌ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خوشبختانه توانست جان سالم به در ببرد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

نجات کودکی در ادلب از بمباران جنگنده‌های روسیه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

غدیر، کودک اهل ادلب سوریه که در بمباران جنگنده های روسی زخمی شده و دو نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده، با مراقبت‌ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خوشبختانه توانست جان سالم به در ببرد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

نجات کودکی در ادلب از بمباران جنگنده‌های روسیه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

غدیر، کودک اهل ادلب سوریه که در بمباران جنگنده های روسی زخمی شده و دو نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده، با مراقبت‌ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خوشبختانه توانست جان سالم به در ببرد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

نجات کودکی در ادلب از بمباران جنگنده‌های روسیه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

غدیر، کودک اهل ادلب سوریه که در بمباران جنگنده های روسی زخمی شده و دو نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده، با مراقبت‌ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خوشبختانه توانست جان سالم به در ببرد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

نجات کودکی در ادلب از بمباران جنگنده‌های روسیه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

غدیر، کودک اهل ادلب سوریه که در بمباران جنگنده های روسی زخمی شده و دو نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده، با مراقبت‌ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خوشبختانه توانست جان سالم به در ببرد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

نجات کودکی در ادلب از بمباران جنگنده‌های روسیه Fotoğraf: Muhammed Abdullah

غدیر، کودک اهل ادلب سوریه که در بمباران جنگنده های روسی زخمی شده و دو نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده، با مراقبت‌ها در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان خوشبختانه توانست جان سالم به در ببرد. ( Muhammed Abdullah - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها