ناو بریتانیایی از تنگه استانبول عبور کرد

ناو بریتانیایی از تنگه استانبول عبور کرد

ناو جنگی متعلق به ناوگان نیروی دریایی بریتانیا که گفته می‌شود به تنگه هرمز اعزام شده، پس از ورود به دریای سیاه از تنگه بسفر استانبول عبور کرد. . ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

ناو بریتانیایی از تنگه استانبول عبور کرد
Fotoğraf: Mehmet Eser

ناو جنگی متعلق به ناوگان نیروی دریایی بریتانیا که گفته می‌شود به تنگه هرمز اعزام شده، پس از ورود به دریای سیاه از تنگه بسفر استانبول عبور کرد. . ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

ناو بریتانیایی از تنگه استانبول عبور کرد
Fotoğraf: Mehmet Eser

ناو جنگی متعلق به ناوگان نیروی دریایی بریتانیا که گفته می‌شود به تنگه هرمز اعزام شده، پس از ورود به دریای سیاه از تنگه بسفر استانبول عبور کرد. . ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

ناو بریتانیایی از تنگه استانبول عبور کرد
Fotoğraf: Mehmet Eser

ناو جنگی متعلق به ناوگان نیروی دریایی بریتانیا که گفته می‌شود به تنگه هرمز اعزام شده، پس از ورود به دریای سیاه از تنگه بسفر استانبول عبور کرد. . ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

ناو بریتانیایی از تنگه استانبول عبور کرد
Fotoğraf: Mehmet Eser

ناو جنگی متعلق به ناوگان نیروی دریایی بریتانیا که گفته می‌شود به تنگه هرمز اعزام شده، پس از ورود به دریای سیاه از تنگه بسفر استانبول عبور کرد. . ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

ناو بریتانیایی از تنگه استانبول عبور کرد
Fotoğraf: Mehmet Eser

ناو جنگی متعلق به ناوگان نیروی دریایی بریتانیا که گفته می‌شود به تنگه هرمز اعزام شده، پس از ورود به دریای سیاه از تنگه بسفر استانبول عبور کرد. . ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

ناو بریتانیایی از تنگه استانبول عبور کرد
Fotoğraf: Mehmet Eser

ناو جنگی متعلق به ناوگان نیروی دریایی بریتانیا که گفته می‌شود به تنگه هرمز اعزام شده، پس از ورود به دریای سیاه از تنگه بسفر استانبول عبور کرد. . ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

ناو بریتانیایی از تنگه استانبول عبور کرد
Fotoğraf: Mehmet Eser

ناو جنگی متعلق به ناوگان نیروی دریایی بریتانیا که گفته می‌شود به تنگه هرمز اعزام شده، پس از ورود به دریای سیاه از تنگه بسفر استانبول عبور کرد. . ( Mehmet Eser - خبرگزاری آناتولی )

ناو  بریتانیایی از تنگه «بسفر» ترکیه عبور کرد Fotoğraf: Tansel Parlak

ناو جنگی متعلق به ناوگان نیروی دریایی بریتانیا که گفته می‌شود به تنگه هرمز اعزام شده، پس از ورود به دریای سیاه از تنگه بسفر استانبول عبور کرد. ( Tansel Parlak - خبرگزاری آناتولی )

ناو  بریتانیایی از تنگه «بسفر» ترکیه عبور کرد Fotoğraf: Tansel Parlak

ناو جنگی متعلق به ناوگان نیروی دریایی بریتانیا که گفته می‌شود به تنگه هرمز اعزام شده، پس از ورود به دریای سیاه از تنگه بسفر استانبول عبور کرد. ( Tansel Parlak - خبرگزاری آناتولی )

ناو  بریتانیایی از تنگه «بسفر» ترکیه عبور کرد Fotoğraf: Tansel Parlak

ناو جنگی متعلق به ناوگان نیروی دریایی بریتانیا که گفته می‌شود به تنگه هرمز اعزام شده، پس از ورود به دریای سیاه از تنگه بسفر استانبول عبور کرد. ( Tansel Parlak - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها