ناو «بایراکتار» ترکیه در آلبانی لنگر انداخت

ناو «بایراکتار» ترکیه در آلبانی لنگر انداخت

ناو بومی و 139 متری تی‌.سی‌.جی بایراکتار (ال-402) ارتش ترکیه با 400 سرنشین، از جمله 220 دانشجوی افسری نیروی دریایی، در بندر دراج آلبانی لنگر انداخت. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ناو «بایراکتار» ترکیه در آلبانی لنگر انداخت Fotoğraf: Olsi Shehu

ناو بومی و 139 متری تی‌.سی‌.جی بایراکتار (ال-402) ارتش ترکیه با 400 سرنشین، از جمله 220 دانشجوی افسری نیروی دریایی، در بندر دراج آلبانی لنگر انداخت. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ناو «بایراکتار» ترکیه در آلبانی لنگر انداخت Fotoğraf: Olsi Shehu

ناو بومی و 139 متری تی‌.سی‌.جی بایراکتار (ال-402) ارتش ترکیه با 400 سرنشین، از جمله 220 دانشجوی افسری نیروی دریایی، در بندر دراج آلبانی لنگر انداخت. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ناو «بایراکتار» ترکیه در آلبانی لنگر انداخت Fotoğraf: Olsi Shehu

ناو بومی و 139 متری تی‌.سی‌.جی بایراکتار (ال-402) ارتش ترکیه با 400 سرنشین، از جمله 220 دانشجوی افسری نیروی دریایی، در بندر دراج آلبانی لنگر انداخت. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ناو «بایراکتار» ترکیه در آلبانی لنگر انداخت Fotoğraf: Olsi Shehu

ناو بومی و 139 متری تی‌.سی‌.جی بایراکتار (ال-402) ارتش ترکیه با 400 سرنشین، از جمله 220 دانشجوی افسری نیروی دریایی، در بندر دراج آلبانی لنگر انداخت. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ناو «بایراکتار» ترکیه در آلبانی لنگر انداخت Fotoğraf: Olsi Shehu

ناو بومی و 139 متری تی‌.سی‌.جی بایراکتار (ال-402) ارتش ترکیه با 400 سرنشین، از جمله 220 دانشجوی افسری نیروی دریایی، در بندر دراج آلبانی لنگر انداخت. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ناو «بایراکتار» ترکیه در آلبانی لنگر انداخت Fotoğraf: Olsi Shehu

ناو بومی و 139 متری تی‌.سی‌.جی بایراکتار (ال-402) ارتش ترکیه با 400 سرنشین، از جمله 220 دانشجوی افسری نیروی دریایی، در بندر دراج آلبانی لنگر انداخت. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ناو «بایراکتار» ترکیه در آلبانی لنگر انداخت Fotoğraf: Olsi Shehu

ناو بومی و 139 متری تی‌.سی‌.جی بایراکتار (ال-402) ارتش ترکیه با 400 سرنشین، از جمله 220 دانشجوی افسری نیروی دریایی، در بندر دراج آلبانی لنگر انداخت. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ناو «بایراکتار» ترکیه در آلبانی لنگر انداخت Fotoğraf: Olsi Shehu

ناو بومی و 139 متری تی‌.سی‌.جی بایراکتار (ال-402) ارتش ترکیه با 400 سرنشین، از جمله 220 دانشجوی افسری نیروی دریایی، در بندر دراج آلبانی لنگر انداخت. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

ناو «بایراکتار» ترکیه در آلبانی لنگر انداخت Fotoğraf: Olsi Shehu

ناو بومی و 139 متری تی‌.سی‌.جی بایراکتار (ال-402) ارتش ترکیه با 400 سرنشین، از جمله 220 دانشجوی افسری نیروی دریایی، در بندر دراج آلبانی لنگر انداخت. ( Olsi Shehu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها