ناامیدی ایرانیان از آينده برجام

ناامیدی ایرانیان از آينده برجام

متعاقب خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که فضای مثبتی را در جامعه ایران به وجود آورده بود٬ شهروندان این کشور دیدگاه مثبتی به آينده آن ندارند. خبرنگار آناتولی در سومین سال اجرایی شدن این توافق نظرات شهروندان ایرانی را در این خصوص جویا شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

ناامیدی ایرانیان از آينده برجام
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

متعاقب خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که فضای مثبتی را در جامعه ایران به وجود آورده بود٬ شهروندان این کشور دیدگاه مثبتی به آينده آن ندارند. خبرنگار آناتولی در سومین سال اجرایی شدن این توافق نظرات شهروندان ایرانی را در این خصوص جویا شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

ناامیدی ایرانیان از آينده برجام
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

متعاقب خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که فضای مثبتی را در جامعه ایران به وجود آورده بود٬ شهروندان این کشور دیدگاه مثبتی به آينده آن ندارند. خبرنگار آناتولی در سومین سال اجرایی شدن این توافق نظرات شهروندان ایرانی را در این خصوص جویا شد. اسماعیل پورابراهیمی نیز که در بازار بزرگ تهران در کار لوازم الکتریکی است، تصریح کرد: با خروج آمریکا چیزی از برجام نمی ماند. در این وضعیت هیچ شرکتی وارد ایران نمی شود چرا که تحریم می شود. در واقع در حال حاضر توافقی باقی نمانده است. با این وجود خروج ایران ممکن نیست چرا که در این حالت مساله در شورای امنیت مطرح می شود. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

ناامیدی ایرانیان از آينده برجام
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

متعاقب خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که فضای مثبتی را در جامعه ایران به وجود آورده بود٬ شهروندان این کشور دیدگاه مثبتی به آينده آن ندارند. خبرنگار آناتولی در سومین سال اجرایی شدن این توافق نظرات شهروندان ایرانی را در این خصوص جویا شد. رحیم بلوچ دیگر شهروند تهرانی نیز به خبرنگار آناتولی گفت: ایران همه چیز دارد: نفت گاز و منابع آبی. ولی وضعیت اقتصادی خوب نیست. رئيس جمهور رهبر انقلاب و نهاد های دیگر چه کار می کنند. چرا مانند دولت های دیگر نمی توانند زیرساخت های محکمی ایجاد کنند. مسئولین ما اول می خورند بعد کار انجام می دهند. مردم ما ناامید و مستاصل اند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

ناامیدی ایرانیان از آينده برجام
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

متعاقب خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که فضای مثبتی را در جامعه ایران به وجود آورده بود٬ شهروندان این کشور دیدگاه مثبتی به آينده آن ندارند. خبرنگار آناتولی در سومین سال اجرایی شدن این توافق نظرات شهروندان ایرانی را در این خصوص جویا شد. یکی از اصناف بازار بزرگ تهران با نام جواد صالحی با بیان اینکه ایران باید در برجام بماند تصریح کرد: چون بعد از برجام وضعیت زندگی بهتر شد. منطق٬ سیاست و قانون اینگونه می گوید. اتحادیه اروپا قول هایی داده و رهبرانمان برای حصول نتیجه باید بیشتر تلاش کنند. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

ناامیدی ایرانیان از آينده برجام
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

متعاقب خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که فضای مثبتی را در جامعه ایران به وجود آورده بود٬ شهروندان این کشور دیدگاه مثبتی به آينده آن ندارند. خبرنگار آناتولی در سومین سال اجرایی شدن این توافق نظرات شهروندان ایرانی را در این خصوص جویا شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

ناامیدی ایرانیان از آينده برجام
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

متعاقب خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که فضای مثبتی را در جامعه ایران به وجود آورده بود٬ شهروندان این کشور دیدگاه مثبتی به آينده آن ندارند. خبرنگار آناتولی در سومین سال اجرایی شدن این توافق نظرات شهروندان ایرانی را در این خصوص جویا شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

ناامیدی ایرانیان از آينده برجام
Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

متعاقب خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که فضای مثبتی را در جامعه ایران به وجود آورده بود٬ شهروندان این کشور دیدگاه مثبتی به آينده آن ندارند. خبرنگار آناتولی در سومین سال اجرایی شدن این توافق نظرات شهروندان ایرانی را در این خصوص جویا شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

ناامیدی ایرانیان از آينده برجام Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

متعاقب خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) که فضای مثبتی را در جامعه ایران به وجود آورده بود٬ شهروندان این کشور دیدگاه مثبتی به آينده آن ندارند. خبرنگار آناتولی در سومین سال اجرایی شدن این توافق نظرات شهروندان ایرانی را در این خصوص جویا شد. ( Fatemeh Bahrami - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها