موفقیت‌های یک خانم کارآفرین در استان کیلیس ترکیه

موفقیت‌های یک خانم کارآفرین در استان کیلیس ترکیه

خانم ایرماک ارسلان، 50 ساله و از اهالی استان کیلیس ترکیه موفق شده است از طریق تجارت روغن زیتون و صادرات آن به فرانسه مزرعه‌ای به مساحت 100 هکتار در شهرستان موسی‌بیلی این استان بخرد. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

موفقیت‌های یک خانم کارآفرین در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Cebrail Caymaz

خانم ایرماک ارسلان، 50 ساله و از اهالی استان کیلیس ترکیه موفق شده است از طریق تجارت روغن زیتون و صادرات آن به فرانسه مزرعه‌ای به مساحت 100 هکتار در شهرستان موسی‌بیلی این استان بخرد. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

موفقیت‌های یک خانم کارآفرین در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Cebrail Caymaz

خانم ایرماک ارسلان، 50 ساله و از اهالی استان کیلیس ترکیه موفق شده است از طریق تجارت روغن زیتون و صادرات آن به فرانسه مزرعه‌ای به مساحت 100 هکتار در شهرستان موسی‌بیلی این استان بخرد. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

موفقیت‌های یک خانم کارآفرین در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Cebrail Caymaz

خانم ایرماک ارسلان، 50 ساله و از اهالی استان کیلیس ترکیه موفق شده است از طریق تجارت روغن زیتون و صادرات آن به فرانسه مزرعه‌ای به مساحت 100 هکتار در شهرستان موسی‌بیلی این استان بخرد. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

موفقیت‌های یک خانم کارآفرین در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Cebrail Caymaz

خانم ایرماک ارسلان، 50 ساله و از اهالی استان کیلیس ترکیه موفق شده است از طریق تجارت روغن زیتون و صادرات آن به فرانسه مزرعه‌ای به مساحت 100 هکتار در شهرستان موسی‌بیلی این استان بخرد. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

موفقیت‌های یک خانم کارآفرین در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Cebrail Caymaz

خانم ایرماک ارسلان، 50 ساله و از اهالی استان کیلیس ترکیه موفق شده است از طریق تجارت روغن زیتون و صادرات آن به فرانسه مزرعه‌ای به مساحت 100 هکتار در شهرستان موسی‌بیلی این استان بخرد. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

موفقیت‌های یک خانم کارآفرین در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Cebrail Caymaz

خانم ایرماک ارسلان، 50 ساله و از اهالی استان کیلیس ترکیه موفق شده است از طریق تجارت روغن زیتون و صادرات آن به فرانسه مزرعه‌ای به مساحت 100 هکتار در شهرستان موسی‌بیلی این استان بخرد. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

موفقیت‌های یک خانم کارآفرین در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Cebrail Caymaz

خانم ایرماک ارسلان، 50 ساله و از اهالی استان کیلیس ترکیه موفق شده است از طریق تجارت روغن زیتون و صادرات آن به فرانسه مزرعه‌ای به مساحت 100 هکتار در شهرستان موسی‌بیلی این استان بخرد. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

موفقیت‌های یک خانم کارآفرین در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Cebrail Caymaz

خانم ایرماک ارسلان، 50 ساله و از اهالی استان کیلیس ترکیه موفق شده است از طریق تجارت روغن زیتون و صادرات آن به فرانسه مزرعه‌ای به مساحت 100 هکتار در شهرستان موسی‌بیلی این استان بخرد. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

موفقیت‌های یک خانم کارآفرین در استان کیلیس ترکیه Fotoğraf: Cebrail Caymaz

خانم ایرماک ارسلان، 50 ساله و از اهالی استان کیلیس ترکیه موفق شده است از طریق تجارت روغن زیتون و صادرات آن به فرانسه مزرعه‌ای به مساحت 100 هکتار در شهرستان موسی‌بیلی این استان بخرد. ( Cebrail Caymaz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها