موزه ترویا در ترکیه نامزد "موزه سال اروپا" شد

موزه ترویا در ترکیه نامزد "موزه سال اروپا" شد

موزه ترویا در استان چاناک‌قلعه ترکیه که دارای قدمت 5 هزار ساله و در مساحت 12 هزار و 750 هکتار است٬ نامزد جایزه «برترین موزه سال اروپا» شد. ( Burak Akay - خبرگزاری آناتولی )

موزه ترویا در ترکیه نامزد "موزه سال اروپا" شد Fotoğraf: Burak Akay

موزه ترویا در استان چاناک‌قلعه ترکیه که دارای قدمت 5 هزار ساله و در مساحت 12 هزار و 750 هکتار است٬ نامزد جایزه «برترین موزه سال اروپا» شد. ( Burak Akay - خبرگزاری آناتولی )

موزه ترویا در ترکیه نامزد "موزه سال اروپا" شد Fotoğraf: Burak Akay

موزه ترویا در استان چاناک‌قلعه ترکیه که دارای قدمت 5 هزار ساله و در مساحت 12 هزار و 750 هکتار است٬ نامزد جایزه «برترین موزه سال اروپا» شد. ( Burak Akay - خبرگزاری آناتولی )

موزه ترویا در ترکیه نامزد "موزه سال اروپا" شد Fotoğraf: Burak Akay

موزه ترویا در استان چاناک‌قلعه ترکیه که دارای قدمت 5 هزار ساله و در مساحت 12 هزار و 750 هکتار است٬ نامزد جایزه «برترین موزه سال اروپا» شد. ( Burak Akay - خبرگزاری آناتولی )

موزه ترویا در ترکیه نامزد "موزه سال اروپا" شد Fotoğraf: Burak Akay

موزه ترویا در استان چاناک‌قلعه ترکیه که دارای قدمت 5 هزار ساله و در مساحت 12 هزار و 750 هکتار است٬ نامزد جایزه «برترین موزه سال اروپا» شد. ( Burak Akay - خبرگزاری آناتولی )

موزه ترویا در ترکیه نامزد "موزه سال اروپا" شد Fotoğraf: Burak Akay

موزه ترویا در استان چاناک‌قلعه ترکیه که دارای قدمت 5 هزار ساله و در مساحت 12 هزار و 750 هکتار است٬ نامزد جایزه «برترین موزه سال اروپا» شد. ( Burak Akay - خبرگزاری آناتولی )

موزه ترویا در ترکیه نامزد "موزه سال اروپا" شد Fotoğraf: Burak Akay

موزه ترویا در استان چاناک‌قلعه ترکیه که دارای قدمت 5 هزار ساله و در مساحت 12 هزار و 750 هکتار است٬ نامزد جایزه «برترین موزه سال اروپا» شد. ( Burak Akay - خبرگزاری آناتولی )

موزه ترویا در ترکیه نامزد "موزه سال اروپا" شد Fotoğraf: Burak Akay

موزه ترویا در استان چاناک‌قلعه ترکیه که دارای قدمت 5 هزار ساله و در مساحت 12 هزار و 750 هکتار است٬ نامزد جایزه «برترین موزه سال اروپا» شد. ( Burak Akay - خبرگزاری آناتولی )

موزه ترویا در ترکیه نامزد "موزه سال اروپا" شد Fotoğraf: Burak Akay

موزه ترویا در استان چاناک‌قلعه ترکیه که دارای قدمت 5 هزار ساله و در مساحت 12 هزار و 750 هکتار است٬ نامزد جایزه «برترین موزه سال اروپا» شد. ( Burak Akay - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها