مهاجرت لک‌لک‌ها از آفریقا به استان بینگول ترکیه

مهاجرت لک‌لک‌ها از آفریقا به استان بینگول ترکیه

لک‌لک‌های مهاجر که زمستان را در سواحل رود نیل آفریقا سپری کرده و در تابستان به شهرستان گنچ استان بینگول کوچ می‌کنند، اکنون در حال آمادگی برای کوچ زمستانی و یاد دادن پرواز به جوجه‌های‌ خود هستند. ( Aydın Arık - خبرگزاری آناتولی )

مهاجرت لک‌لک‌ها از آفریقا به استان بینگول ترکیه Fotoğraf: Aydın Arık

لک‌لک‌های مهاجر که زمستان را در سواحل رود نیل آفریقا سپری کرده و در تابستان به شهرستان گنچ استان بینگول کوچ می‌کنند، اکنون در حال آمادگی برای کوچ زمستانی و یاد دادن پرواز به جوجه‌های‌ خود هستند. ( Aydın Arık - خبرگزاری آناتولی )

مهاجرت لک‌لک‌ها از آفریقا به استان بینگول ترکیه Fotoğraf: Aydın Arık

لک‌لک‌های مهاجر که زمستان را در سواحل رود نیل آفریقا سپری کرده و در تابستان به شهرستان گنچ استان بینگول کوچ می‌کنند، اکنون در حال آمادگی برای کوچ زمستانی و یاد دادن پرواز به جوجه‌های‌ خود هستند. ( Aydın Arık - خبرگزاری آناتولی )

مهاجرت لک‌لک‌ها از آفریقا به استان بینگول ترکیه Fotoğraf: Aydın Arık

لک‌لک‌های مهاجر که زمستان را در سواحل رود نیل آفریقا سپری کرده و در تابستان به شهرستان گنچ استان بینگول کوچ می‌کنند، اکنون در حال آمادگی برای کوچ زمستانی و یاد دادن پرواز به جوجه‌های‌ خود هستند. ( Aydın Arık - خبرگزاری آناتولی )

مهاجرت لک‌لک‌ها از آفریقا به استان بینگول ترکیه Fotoğraf: Aydın Arık

لک‌لک‌های مهاجر که زمستان را در سواحل رود نیل آفریقا سپری کرده و در تابستان به شهرستان گنچ استان بینگول کوچ می‌کنند، اکنون در حال آمادگی برای کوچ زمستانی و یاد دادن پرواز به جوجه‌های‌ خود هستند. ( Aydın Arık - خبرگزاری آناتولی )

مهاجرت لک‌لک‌ها از آفریقا به استان بینگول ترکیه Fotoğraf: Aydın Arık

لک‌لک‌های مهاجر که زمستان را در سواحل رود نیل آفریقا سپری کرده و در تابستان به شهرستان گنچ استان بینگول کوچ می‌کنند، اکنون در حال آمادگی برای کوچ زمستانی و یاد دادن پرواز به جوجه‌های‌ خود هستند. ( Aydın Arık - خبرگزاری آناتولی )

مهاجرت لک‌لک‌ها از آفریقا به استان بینگول ترکیه Fotoğraf: Aydın Arık

لک‌لک‌های مهاجر که زمستان را در سواحل رود نیل آفریقا سپری کرده و در تابستان به شهرستان گنچ استان بینگول کوچ می‌کنند، اکنون در حال آمادگی برای کوچ زمستانی و یاد دادن پرواز به جوجه‌های‌ خود هستند. ( Aydın Arık - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها