غروب آفتاب در دریای سیاه

غروب آفتاب در دریای سیاه

با غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه دریای سیاه، مناظر زیبایی پدیدار می شود. Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile bütünleşen Karadeniz, güzel görüntüler oluşturdu. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

 غروب آفتاب در دریای سیاه
Fotoğraf: Ömer Ürer

با غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه دریای سیاه، مناظر زیبایی پدیدار می شود. Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile bütünleşen Karadeniz, güzel görüntüler oluşturdu. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

 غروب آفتاب در دریای سیاه
Fotoğraf: Ömer Ürer

با غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه دریای سیاه، مناظر زیبایی پدیدار می شود. Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile bütünleşen Karadeniz, güzel görüntüler oluşturdu. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

 غروب آفتاب در دریای سیاه
Fotoğraf: Ömer Ürer

با غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه دریای سیاه، مناظر زیبایی پدیدار می شود. Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile bütünleşen Karadeniz, güzel görüntüler oluşturdu. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

 غروب آفتاب در دریای سیاه
Fotoğraf: Ömer Ürer

با غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه دریای سیاه، مناظر زیبایی پدیدار می شود. Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile bütünleşen Karadeniz, güzel görüntüler oluşturdu. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

 غروب آفتاب در دریای سیاه
Fotoğraf: Ömer Ürer

با غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه دریای سیاه، مناظر زیبایی پدیدار می شود. Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile bütünleşen Karadeniz, güzel görüntüler oluşturdu. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

 غروب آفتاب در دریای سیاه
Fotoğraf: Ömer Ürer

با غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه دریای سیاه، مناظر زیبایی پدیدار می شود. Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile bütünleşen Karadeniz, güzel görüntüler oluşturdu. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

 غروب آفتاب در دریای سیاه
Fotoğraf: Ömer Ürer

با غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه دریای سیاه، مناظر زیبایی پدیدار می شود. Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile bütünleşen Karadeniz, güzel görüntüler oluşturdu. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

 غروب آفتاب در دریای سیاه
Fotoğraf: Ömer Ürer

با غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه دریای سیاه، مناظر زیبایی پدیدار می شود. Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile bütünleşen Karadeniz, güzel görüntüler oluşturdu. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

 غروب آفتاب در دریای سیاه
Fotoğraf: Ömer Ürer

با غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه دریای سیاه، مناظر زیبایی پدیدار می شود. Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile bütünleşen Karadeniz, güzel görüntüler oluşturdu. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

 غروب آفتاب در دریای سیاه
Fotoğraf: Ömer Ürer

با غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه دریای سیاه، مناظر زیبایی پدیدار می شود. Düzce'nin Akçakoca ilçesi'nde gün batımı sırasında oluşan kızıllık ile bütünleşen Karadeniz, güzel görüntüler oluşturdu. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

 منظره غروب آفتاب در دریای سیاه
Fotoğraf: Ömer Ürer

با غروب آفتاب در سواحل استان دوزجه دریای سیاه، منظره زیبایی خلق می کند. ( Ömer Ürer - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها