منظره زیبای ماه کامل در نیویورک

منظره زیبای ماه کامل در نیویورک

ماه کامل در چهل و دومین خیابان واقع در ایالت نیویورک آمریکا منظره زیبایی را خلق کرد.

منظره زیبای ماه کامل در نیویورک Fotoğraf: Atılgan Özdil

ماه کامل در چهل و دومین خیابان واقع در ایالت نیویورک آمریکا منظره زیبایی را خلق کرد. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

منظره زیبای ماه کامل در نیویورک Fotoğraf: Atılgan Özdil

ماه کامل در چهل و دومین خیابان واقع در ایالت نیویورک آمریکا منظره زیبایی را خلق کرد. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

منظره زیبای ماه کامل در نیویورک Fotoğraf: Atılgan Özdil

ماه کامل در چهل و دومین خیابان واقع در ایالت نیویورک آمریکا منظره زیبایی را خلق کرد. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

منظره زیبای ماه کامل در نیویورک Fotoğraf: Atılgan Özdil

ماه کامل در چهل و دومین خیابان واقع در ایالت نیویورک آمریکا منظره زیبایی را خلق کرد. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

منظره زیبای ماه کامل در نیویورک Fotoğraf: Atılgan Özdil

ماه کامل در چهل و دومین خیابان واقع در ایالت نیویورک آمریکا منظره زیبایی را خلق کرد. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

منظره زیبای ماه کامل در نیویورک Fotoğraf: Atılgan Özdil

ماه کامل در چهل و دومین خیابان واقع در ایالت نیویورک آمریکا منظره زیبایی را خلق کرد. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

منظره زیبای ماه کامل در نیویورک Fotoğraf: Atılgan Özdil

ماه کامل در چهل و دومین خیابان واقع در ایالت نیویورک آمریکا منظره زیبایی را خلق کرد. ( Atılgan Özdil - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها