منظره زیبای ماه کامل در استانبول

منظره زیبای ماه کامل در استانبول

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استانبول همراه با مناظر مسجد کبیر ایاصوفیه تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

منظره زیبای ماه کامل در استانبول Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استانبول همراه با مناظر مسجد کبیر ایاصوفیه تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

منظره زیبای ماه کامل در استانبول Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استانبول همراه با مناظر مسجد کبیر ایاصوفیه تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

منظره زیبای ماه کامل در استانبول Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استانبول همراه با مناظر مسجد کبیر ایاصوفیه تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

منظره زیبای ماه کامل در استانبول Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استانبول همراه با مناظر مسجد کبیر ایاصوفیه تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

منظره زیبای ماه کامل در استانبول Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استانبول همراه با مناظر مسجد کبیر ایاصوفیه تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

منظره زیبای ماه کامل در استانبول Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

قرار گرفتن قرص کامل ماه در آسمان استانبول همراه با مناظر مسجد کبیر ایاصوفیه تصاویر بی نظیری را خلق کرد. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها