منطقه گردشگری کاپادوکیای ترکیه جامه سفید بر تن کرد
05.12.2019

منطقه تاریخی کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش اولین برف جامه سفید بر تن کرده و با زیبایی های متمایز علاقه گردشگران را به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

منطقه گردشگری کاپادوکیای ترکیه جامه سفید بر تن کرد
Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه تاریخی کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش اولین برف جامه سفید بر تن کرده و با زیبایی های متمایز علاقه گردشگران را به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

منطقه گردشگری کاپادوکیای ترکیه جامه سفید بر تن کرد
Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه تاریخی کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش اولین برف جامه سفید بر تن کرده و با زیبایی های متمایز علاقه گردشگران را به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

منطقه گردشگری کاپادوکیای ترکیه جامه سفید بر تن کرد
Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه تاریخی کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش اولین برف جامه سفید بر تن کرده و با زیبایی های متمایز علاقه گردشگران را به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

منطقه گردشگری کاپادوکیای ترکیه جامه سفید بر تن کرد
Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه تاریخی کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش اولین برف جامه سفید بر تن کرده و با زیبایی های متمایز علاقه گردشگران را به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

منطقه گردشگری کاپادوکیای ترکیه جامه سفید بر تن کرد
Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه تاریخی کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش اولین برف جامه سفید بر تن کرده و با زیبایی های متمایز علاقه گردشگران را به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

منطقه گردشگری کاپادوکیای ترکیه جامه سفید بر تن کرد
Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه تاریخی کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش اولین برف جامه سفید بر تن کرده و با زیبایی های متمایز علاقه گردشگران را به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

منطقه گردشگری کاپادوکیای ترکیه جامه سفید بر تن کرد
Fotoğraf: Behçet Alkan

منطقه تاریخی کاپادوکیا از توابع استان نوشهیر ترکیه با آغاز فصل زمستان و بارش اولین برف جامه سفید بر تن کرده و با زیبایی های متمایز علاقه گردشگران را به خود جلب می کند. ( Behçet Alkan - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها