مناظر زیبای نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو ترکیه

مناظر زیبای نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو ترکیه

نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو استان موغلا که به صورت دالان‌های طبیعی است در فصل پاییز مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو ترکیه Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو استان موغلا که به صورت دالان‌های طبیعی است در فصل پاییز مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو ترکیه Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو استان موغلا که به صورت دالان‌های طبیعی است در فصل پاییز مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو ترکیه Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو استان موغلا که به صورت دالان‌های طبیعی است در فصل پاییز مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو ترکیه Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو استان موغلا که به صورت دالان‌های طبیعی است در فصل پاییز مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو ترکیه Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو استان موغلا که به صورت دالان‌های طبیعی است در فصل پاییز مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو ترکیه Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو استان موغلا که به صورت دالان‌های طبیعی است در فصل پاییز مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو ترکیه Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو استان موغلا که به صورت دالان‌های طبیعی است در فصل پاییز مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو ترکیه Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو استان موغلا که به صورت دالان‌های طبیعی است در فصل پاییز مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو ترکیه Fotoğraf: Ali İhsan Öztürk

نیزارهای تالاب‌ ایزتوزو استان موغلا که به صورت دالان‌های طبیعی است در فصل پاییز مورد توجه و استقبال گسترده گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد. ( Ali İhsan Öztürk - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها