مناظر زیبای دریاچه حیدرلار در آستانه فصل بهار

مناظر زیبای دریاچه حیدرلار در آستانه فصل بهار

دریاچه حیدرلار واقع در شهرستان حصه استان ختای ترکیه با رویش گل های مختلف در آستانه فصل بهار، جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Hilmi Tunahan Karakaya - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای دریاچه حیدرلار در آستانه فصل بهار
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

دریاچه حیدرلار واقع در شهرستان حصه استان ختای ترکیه با رویش گل های مختلف در آستانه فصل بهار، جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Hilmi Tunahan Karakaya - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای دریاچه حیدرلار در آستانه فصل بهار
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

دریاچه حیدرلار واقع در شهرستان حصه استان ختای ترکیه با رویش گل های مختلف در آستانه فصل بهار، جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Hilmi Tunahan Karakaya - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای دریاچه حیدرلار در آستانه فصل بهار
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

دریاچه حیدرلار واقع در شهرستان حصه استان ختای ترکیه با رویش گل های مختلف در آستانه فصل بهار، جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Hilmi Tunahan Karakaya - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای دریاچه حیدرلار در آستانه فصل بهار
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

دریاچه حیدرلار واقع در شهرستان حصه استان ختای ترکیه با رویش گل های مختلف در آستانه فصل بهار، جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Hilmi Tunahan Karakaya - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای دریاچه حیدرلار در آستانه فصل بهار
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

دریاچه حیدرلار واقع در شهرستان حصه استان ختای ترکیه با رویش گل های مختلف در آستانه فصل بهار، جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Hilmi Tunahan Karakaya - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای دریاچه حیدرلار در آستانه فصل بهار
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

دریاچه حیدرلار واقع در شهرستان حصه استان ختای ترکیه با رویش گل های مختلف در آستانه فصل بهار، جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Hilmi Tunahan Karakaya - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای دریاچه حیدرلار در آستانه فصل بهار
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

دریاچه حیدرلار واقع در شهرستان حصه استان ختای ترکیه با رویش گل های مختلف در آستانه فصل بهار، جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Hilmi Tunahan Karakaya - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای دریاچه حیدرلار در آستانه فصل بهار
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

دریاچه حیدرلار واقع در شهرستان حصه استان ختای ترکیه با رویش گل های مختلف در آستانه فصل بهار، جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Hilmi Tunahan Karakaya - خبرگزاری آناتولی )

مناظر زیبای دریاچه حیدرلار در آستانه فصل بهار
Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya

دریاچه حیدرلار واقع در شهرستان حصه استان ختای ترکیه با رویش گل های مختلف در آستانه فصل بهار، جلوه زیبایی به خود گرفته است. ( Hilmi Tunahan Karakaya - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها