معترضان جاده‌های ورودی و خروجی تهران را بستند

معترضان جاده‌های ورودی و خروجی تهران را بستند

معترضان به افزایش قیمت بنزین در ایران راه‌های ورودی و خروجی تهران، پایتخت این کشور را برای تردد خودروها بستند.

معترضان جاده‌های ورودی و خروجی تهران را بستند Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

معترضان به افزایش قیمت بنزین در ایران راه‌های ورودی و خروجی تهران، پایتخت این کشور را برای تردد خودروها بستند.

معترضان جاده‌های ورودی و خروجی تهران را بستند Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

معترضان به افزایش قیمت بنزین در ایران راه‌های ورودی و خروجی تهران، پایتخت این کشور را برای تردد خودروها بستند.

معترضان جاده‌های ورودی و خروجی تهران را بستند Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

معترضان به افزایش قیمت بنزین در ایران راه‌های ورودی و خروجی تهران، پایتخت این کشور را برای تردد خودروها بستند.

معترضان جاده‌های ورودی و خروجی تهران را بستند Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

معترضان به افزایش قیمت بنزین در ایران راه‌های ورودی و خروجی تهران، پایتخت این کشور را برای تردد خودروها بستند.

معترضان جاده‌های ورودی و خروجی تهران را بستند Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

معترضان به افزایش قیمت بنزین در ایران راه‌های ورودی و خروجی تهران، پایتخت این کشور را برای تردد خودروها بستند.

معترضان جاده‌های ورودی و خروجی تهران را بستند Fotoğraf: Fatemeh Bahrami

معترضان به افزایش قیمت بنزین در ایران راه‌های ورودی و خروجی تهران، پایتخت این کشور را برای تردد خودروها بستند.

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها