ادامه تظاهرات مردم آمریکا در واکنش به قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس

ادامه تظاهرات مردم آمریکا در واکنش به قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپولیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات برخی مغازه های شهر مینیاپولیس را به آتش کشیدند. ( Jordan Strowder - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات مردم آمریکا در واکنش به قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس Fotoğraf: Jordan Strowder

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپولیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات برخی مغازه های شهر مینیاپولیس را به آتش کشیدند. ( Jordan Strowder - خبرگزاری آناتولی )

George Floyd, Minneapolis. Fotoğraf: Steel Brooks

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپلیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات یک مرکز استقرار پلیس مینیاپلیس را به آتش کشیدند. ( Steel Brooks - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات مردم آمریکا در واکنش به قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس Fotoğraf: Jordan Strowder

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپولیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات برخی مغازه های شهر مینیاپولیس را به آتش کشیدند. ( Jordan Strowder - خبرگزاری آناتولی )

George Floyd, Minneapolis. Fotoğraf: Steel Brooks

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپلیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات یک مرکز استقرار پلیس مینیاپلیس را به آتش کشیدند. ( Steel Brooks - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات مردم آمریکا در واکنش به قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس Fotoğraf: Jordan Strowder

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپولیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات برخی مغازه های شهر مینیاپولیس را به آتش کشیدند. ( Jordan Strowder - خبرگزاری آناتولی )

George Floyd, Minneapolis. Fotoğraf: Steel Brooks

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپلیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات یک مرکز استقرار پلیس مینیاپلیس را به آتش کشیدند. ( Steel Brooks - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات مردم آمریکا در واکنش به قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس Fotoğraf: Jordan Strowder

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپولیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات برخی مغازه های شهر مینیاپولیس را به آتش کشیدند. ( Jordan Strowder - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات مردم آمریکا در واکنش به قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس Fotoğraf: Jordan Strowder

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپولیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات برخی مغازه های شهر مینیاپولیس را به آتش کشیدند. ( Jordan Strowder - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات مردم آمریکا در واکنش به قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس Fotoğraf: Jordan Strowder

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپولیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات برخی مغازه های شهر مینیاپولیس را به آتش کشیدند. ( Jordan Strowder - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات مردم آمریکا در واکنش به قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس Fotoğraf: Jordan Strowder

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپولیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات برخی مغازه های شهر مینیاپولیس را به آتش کشیدند. ( Jordan Strowder - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات مردم آمریکا در واکنش به قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس Fotoğraf: Jordan Strowder

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپولیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات برخی مغازه های شهر مینیاپولیس را به آتش کشیدند. ( Jordan Strowder - خبرگزاری آناتولی )

ادامه تظاهرات مردم آمریکا در واکنش به قتل یک سیاه‌پوست توسط پلیس Fotoğraf: Jordan Strowder

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپولیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات برخی مغازه های شهر مینیاپولیس را به آتش کشیدند. ( Jordan Strowder - خبرگزاری آناتولی )

George Floyd, Minneapolis. Fotoğraf: Steel Brooks

تظاهرات شهروندان ایالت مینه‌سوتا ایالات متحده آمریکا در واکنش به کشته شدن جورج فلوید مرد سیاه‌پوست به دست پلیس شهر مینیاپلیس این کشور در سومین روز متوالی ادامه دارد. معترضان در این تظاهرات یک مرکز استقرار پلیس مینیاپلیس را به آتش کشیدند. ( Steel Brooks - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها