مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu

دومین دور تمرینی چهاردهمین مرحله مسابقات گرند پریکس فرمول یک استانبول (Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020) با کسب مقام اول توسط ماکس ورستاپن از تیم ردبول به پایان رسید. ( Salih Zeki Fazlıoğlu - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها