مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند

مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند

مردم استانبول در راستای تدابیر مبارزه با ویروس کرونا ماندن در خانه را ترجیح داده‌اند و منطقه اوسکودار این شهر به شکل بی سابقه‌ای خلوت است. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

مردم استانبول در راستای تدابیر مبارزه با ویروس کرونا ماندن در خانه را ترجیح داده‌اند و منطقه اوسکودار این شهر به شکل بی سابقه‌ای خلوت است. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

مردم استانبول در راستای تدابیر مبارزه با ویروس کرونا ماندن در خانه را ترجیح داده‌اند و منطقه اوسکودار این شهر به شکل بی سابقه‌ای خلوت است. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

مردم استانبول در راستای تدابیر مبارزه با ویروس کرونا ماندن در خانه را ترجیح داده‌اند و منطقه اوسکودار این شهر به شکل بی سابقه‌ای خلوت است. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

مردم استانبول در راستای تدابیر مبارزه با ویروس کرونا ماندن در خانه را ترجیح داده‌اند و منطقه اوسکودار این شهر به شکل بی سابقه‌ای خلوت است. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

مردم استانبول در راستای تدابیر مبارزه با ویروس کرونا ماندن در خانه را ترجیح داده‌اند و منطقه اوسکودار این شهر به شکل بی سابقه‌ای خلوت است. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

مردم استانبول در راستای تدابیر مبارزه با ویروس کرونا ماندن در خانه را ترجیح داده‌اند و منطقه اوسکودار این شهر به شکل بی سابقه‌ای خلوت است. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

مردم استانبول در راستای تدابیر مبارزه با ویروس کرونا ماندن در خانه را ترجیح داده‌اند و منطقه اوسکودار این شهر به شکل بی سابقه‌ای خلوت است. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

مردم استانبول در راستای تدابیر مبارزه با ویروس کرونا ماندن در خانه را ترجیح داده‌اند و منطقه اوسکودار این شهر به شکل بی سابقه‌ای خلوت است. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

مردم استانبول داوطلبانه خود را قرنطینه کردند Fotoğraf: Emrah Yorulmaz

مردم استانبول در راستای تدابیر مبارزه با ویروس کرونا ماندن در خانه را ترجیح داده‌اند و منطقه اوسکودار این شهر به شکل بی سابقه‌ای خلوت است. ( Emrah Yorulmaz - خبرگزاری آناتولی )

instagram_banner

جالب‌ترین تصاویر از ترکیه و جهان را در صفحه اینستاگرام ما دنبال کنید

تازه ها